هائه بورو (به انگلیسی: Hae Buru) پادشاه جولبون ( باک بویو ) و به وجود آورندهٔ دانگ بویو (بویو شرقی) بود.

هائه بورو
هانگول해부루
هانجا解夫婁
Revised RomanizationHae Buru
McCune–ReischauerHae Puru

به وجود آوردن دانگ بویوویرایش

هائه بورو وقتی به فرمانروایی جولبون رسید برای افزودن قلمرو به سمت دریای شرق رفت و دانگ بویو را به وجود آورد وقتی او بیشتر به مسائل دانگ بویو پرداخت فرمانروایان قبایل باک بویو او را برکنار کردند و اینگونه بود که دانگ بویو و باک بویو از هم جدا شدند.

مرگویرایش

او در سال ۴۸ قبل از میلاد مرد و حکومت را به تک پسرش گوموا داد.