تفاوت میان نسخه‌های «تابش الکترومغناطیسی»

جز
(خنثی‌سازی ویرایش 16008666 توسط Vrahnama (بحث))
[[پرونده:Light-wave_Fa.svg|بندانگشتی|350px|امواج الکترومغناطیسی نوعی [[موج]] عرضی پیش‌رونده هستند که از میدان‌های [[میدان الکتریکی|الکتریکی]] و [[میدان مغناطیسی|مغناطیسی]] ساخته شده‌اند. این شکل پدیده‌ای موجی شکل را نشان می‌دهد که از چپ به راست می‌رود. میدان الکتریکی در صفحهٔ عمودی و میدان مغناطیسی در صفحهٔ افقی هستند.]]
 
'''تابش الکترومغناطیسی''' یا '''انرژی الکترومغناطیسی''' بر اساس تئوری موجی، پدیده ایپدیده‌ای [[موج]]ی شکل است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های [[میدان الکتریکی|الکتریکی]] و [[میدان مغناطیسی|مغناطیسی]] ساخته شده‌است. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.
 
گاهی به تابش الکترومغناطیسی '''نور''' می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب [[بسامد|بسامدشان]] به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: [[امواج رادیویی]]، [[ریزموج]]، [[فروسرخ]] (مادون قرمز)، [[نور مرئی]]، [[فرابنفش]]، [[پرتو ایکس]] و [[پرتو گاما]]. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.
 
== ماهیت فیزیکی ==
[[پرونده:EM_spectrum_Fa.svg|بندانگشتی|500px|طیف الکترومغناطیسی]]
 
طبق [[معادلات ماکسول]]، [[میدان الکتریکی]] متغیر با زمان باعث ایجاد [[میدان مغناطیسی]] می‌شود و برعکس.برعکس؛ بنابراین اگر یک میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی بسازد، میدان مغناطیسی نیز میدان الکتریکی متغیر می‌سازد و این گونه موج الکترومغناطیسی ساخته می‌شود و پیش می‌رود.
 
نظریهٔ کوانتومی برهم‌کنش بین تابش الکترومغناطیسی و ماده را نظریهٔ [[الکترودینامیک کوانتومی]] توصیف می‌کند.
|۳ اگزا[[هرتز]]||۳۰ [[اگزا]][[هرتز]]||[[پرتو ایکس]] سخت||HX
 
|-
|۳۰ [[پتا]][[هرتز]]||۳ [[اگزا]][[هرتز]]||[[پرتو ایکس]] نرم||SX
 
|-
|۳ [[پتا]][[هرتز]]||۳۳ [[پتا]][[هرتز]]||[[پرتو فرابنفش]] دور||EUV
 
|۷۵۰ [[ترا]][[هرتز]]||۳ [[پتا]][[هرتز]]||[[پرتو فرابنفش]] نزدیک||NUV
 
|-
|۴۰۰ [[ترا]][[هرتز]]||۷۵۰ [[ترا]][[هرتز]]||[[نور مرئی]]
 
|-
|۲۱۴ [[ترا]][[هرتز]]||۴۰۰ [[ترا]][[هرتز]]||[[فروسرخ]] نزدیک||NIR
 
|-
|۱۰۰ [[ترا]][[هرتز]]||۲۱۴ [[ترا]][[هرتز]]||موج کوتاه [[فروسرخ]]||SIR
 
|-
|۳۷٫۵ [[ترا]][[هرتز]]||۱۰۰ [[ترا]][[هرتز]]||موج متوسط [[فروسرخ]]||MIR
 
|-
|۲۰ [[ترا]][[هرتز]]||۳۷٫۵ [[ترا]][[هرتز]]||موج بلند [[فروسرخ]]||HIR
 
|-
|۳۰۰ [[گیگا]][[هرتز]]||۲۰ [[ترا]][[هرتز]]||[[فروسرخ]] بسیار دور||FIR
 
|-
|۳۰ [[گیگا]][[هرتز]]||۳۰۰ [[گیگا]][[هرتز]]||بسامد مافوق بالا ([[ریزموج]])||EHF
 
|-
|۳ [[گیگا]][[هرتز]]||۳۰ [[گیگا]][[هرتز]]||بسامد بسیار بالا ([[ریزموج]])||SHF
 
|-
|۳۰۰ [[مگا]][[هرتز]]||۳ [[گیگا]][[هرتز]]||بسامد فرابالا ([[ریزموج]])||UHF
 
|-
|۳۰ [[مگا]][[هرتز]]||۳۰۰ [[مگا]][[هرتز]]||بسامد خیلی بالا ([[ریزموج]])||VHF
 
|-
|۳ [[مگا]][[هرتز]]||۳۰ [[مگا]][[هرتز]]||بسامد بالا ([[ریزموج]])||HF
 
|-
|۳۰۰ [[کیلو]][[هرتز]]||۳ [[مگا]][[هرتز]]||بسامد متوسط ([[ریزموج]])||MF
 
|-
|۳۰ [[کیلو]][[هرتز]]||۳۰۰ [[کیلو]][[هرتز]]||بسامد پایین ([[ریزموج]])||LF
 
|-
|۳ [[کیلو]][[هرتز]]||۳۰ [[کیلو]][[هرتز]]||بسامد خیلی پایین ([[ریزموج]])||VLF
 
|-
|۳۰۰ [[هرتز]]||۳ [[کیلو]][[هرتز]]||بسامد در حد صوت ([[ریزموج]]) ||VF
 
|-
|۳۰ [[هرتز]]||۳۰۰ [[هرتز]]||بسامد بسیار پایین||ELF<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation</ref>
|}
{{آغاز چپ‌چین}}
{{پانویس}}
* {{یادکرد|کتاب=Introduction to Electrodynamics (۲nd2nd Edition)|نویسنده=David J. Griffiths|ناشر=Prentice Hall|سال=۱۹۸۹}}
{{پایان چپ‌چین}}
{{انبار-رده}}