تفاوت میان نسخه‌های «ایرج افشار»

جز
* [[کتابشناسی]] [[فردوسی]] و [[شاهنامه]] (از آغاز نوشته‌های پژوهشی تا سال ۱۳۸۵)، گردآوری ایرج افشار، [[انتشارات میراث مکتوب]]، چاپ اول ناشر: ۱۳۹۰
* چهل سال تاریخ ایران ۳جلد، تألیف [[محمدحسن خان اعتمادالسلطنه]]، به اهتمام ایرج افشار، [[انتشارات اساطیر]]، چاپ دوم ۱۳۷۵
نخستین [[کتاب‌شناسی]] ملی ایران توسط ایرج افشار منتشر شد. افشار مقاله‌های پارسی را در زمینه ایران شناسی در ۶ جلد به چاپ رسانده‌است. این شش جلد بالغ بر چهل سال از زندگی وی را در بردربر گرفته‌است.
 
مجموعه مقالاتی که ایرج افشار در مجلات و یادنامه‌ها به چاپ رسانده‌است، در حدود دوهزار مقاله‌است. کتاب‌هایی که ایشان در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادب ایران انتشار داده‌اند بالغ بر سیصد جلد می‌شود.
۴۹٬۷۹۳

ویرایش