تفاوت میان نسخه‌های «عبدالعلی لطفی»

[[رده:وزیران دادگستری پهلوی]]
[[رده:وزیران دولت محمد مصدق]]
[[رده:کودتای ۲۸ مرداد]]
[[رده:زندانیان سیاسی اهل ایران]]
[[رده:فعالان دموکراسی در ایران]]
[[رده:فعالان سیاسی اهل ایران]]