تفاوت میان نسخه‌های «عینی‌گرایی (فلسفه)»

←‏شناخت: ارجاع
(←‏شناخت: اجماع)
(←‏شناخت: ارجاع)
### بالفعل<ref>actual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر عینی و به میزان اختلاف نظر ذهنی است.
### خلاف واقع<ref>counterfactual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر انسانهای عاقل عینی است.
## نظریه‌های اشاره‌ای: گزاره از زبان اول شخص دربارهٔ خودش عینی نیست، ولی همان گزاره از زبان سوم شخص دربارهٔ او دارای عینیت است.
 
== جستارهای وابسته ==