تفاوت میان نسخه‌های «سوری‌ها»

۱٬۲۱۹ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
{{Infobox ethnic group
| group = Syrian people{{سخ}}''الشعب السوری''{{سخ}}''Sūriyyīn''
| image =
{{image array|perrow=4|width=60|height=80
| image1 = Hashim Al Atassi.jpg| caption1 = [[هاشم الاتاسی]]
| image2 = Faris al-Khoury.jpg| caption2 = [[فارس الخوری]]
| image3 = Jamil al-Ulshi.jpg| caption3 = [[جمیل الالشی]]
| image4 = Yusuf Al Azma.jpg| caption4 = [[یوسف الاظمه]]
| image5 = Sultan Pasha al-Atrash.jpg| caption5 = [[سلطان الاطرش]]
| image6 = Sami al-Hinnawi.jpg| caption6 = [[سامی الحناوی]]
| image7 = The philosopher Zaki al-Arsuzi.jpg| caption7 = [[زکی ارسوزی]]
| image8 = Akram Hourani.jpg| caption8 = [[اکرم الحورانی]]
| image9 = Asmahan photo.jpg| caption9 = [[اسمهان]]
| image10 = Riad Ismat.jpg| caption10 = [[ریاض عصمت]]
| image11 = Abdallah Dardari.jpg| caption11 = [[عبدالله دردانی]]
| image12 = George Mourad1.jpg| caption12 = [[گئورگ مراد]]
| image13 = Asalah Nasri.jpg| caption13 = [[اصاله نصری]]
| image14 = George Wassouf.jpg| caption14 = [[گئورگ وسوف]]
| image15 = Ghassan Massoud.jpg| caption15 = [[غسان مسعود]]
| image16 = Dr bouti 1.jpg| caption16 = [[محمد رمضان سعید البوطی|سعید البوطی]]
}}
| population = '''سوریه: ۲۲٬۵۳۰٬۷۴۶ (ژوئیه ۲۰۱۲ برآورد.)'''<ref name="CIA - TWF">https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html</ref>
| languages = [[زبان عربی|عربی]] ([[عربی سوریه]], [[عربی شمالی سوریه]]), [[زبان کردی|کردی]], [[آشوری غربی]], [[زبان سریانی|سریانی]], [[زبان آشوری|آشوری]], [[ترکمانهای سوریه|ترکی آذربایجانی]] و [[زبان ارمنی|ارمنی]]