تفاوت میان نسخه‌های «داهان»

۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
آوردن نام فارسی دریا به جای نام فرانسوی در متن فارسی.
(آوردن نام فارسی دریا به جای نام فرانسوی در متن فارسی.)
'داهان'، داهه‌ها یا 'قوم داه' یا 'دَهه' نام گروهی از [[مردمان ایرانی‌تبار]] و گروهی از تیره [[سکاها]]<ref name="ReferenceA">strabo (11۱۱٫۸.8.2۲) ; On the left hand opposite to these parts are situated the Scythian and nomadic nations, occupying the whole of the northern side. Most of the Scythians, beginning from the Caspian Sea, are called Dahæ Scythæ, and those situated more towards the east Massagetæ and Sacæ; the rest have the common appellation of Scythians, but each separate tribe has its peculiar name. All, or the greatest part of them, are nomades. The best known tribes are those who deprived the Greeks of Bactriana, the Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli, who came from the country on the other side of the Iaxartes, opposite the Sacæ and Sogdiani, and which country was also occupied by Sacæ; some tribes of the Dahæ are surnamed Aparni, some Xanthii, others Pissuri. The Aparni approach the nearest of any of these people to Hyrcania, and to the Caspian Sea. The others extend as far as the country opposite to Aria.</ref> بوده‌اند.
 
[[آریان]] مورخ یونانی قرن اول میلادی در میان لشکریان [[داریوش سوم]] هنگام جنگ با [[اسکندر کبیر]]، از سواران تیرانداز داهه نام می‌برد. [[استرابو]] جغرافی نگار [[یونانی‌ها|یونانی]]، از سه طایفه [[داهه]] با نام‌های پرنی (Aparni) و خانتی‌ها (xanthii) و پیسوری (pissuri) یاد کرده استکرده‌است و آنها را [[سکا]]یی خوانده و نام داهه را یک نام کلی برای این قبایل دانسته استدانسته‌است.<ref>strabo (11.8۱۱٫۸.2۲) ; On the left hand opposite to these parts are situated the Scythian and nomadic nations, occupying the whole of the northern side. Most of the Scythians, beginning from the Caspian Sea, are called Dahæ Scythæ, and those situated more towards the east Massagetæ and Sacæ; the rest have the common appellation of Scythians, but each separate tribe has its peculiar name. All, or the greatest part of them, are nomades. The best known tribes are those who deprived the Greeks of Bactriana, the Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli, who came from the country on the other side of the Iaxartes, opposite the Sacæ and Sogdiani, and which country was also occupied by Sacæ; some tribes of the Dahæ are surnamed Aparni, some Xanthii, others Pissuri.</ref> [[استرابو]] قبیله پرنی را نزدیک‌ترین قبایل به ساتراپ [[هیرکانی]] (گرگان) و سکنه شرق [[دریای خزر]] خوانده است؛ و قلمرو دو قبیله دیگر [[داهه]] (Xanthii, Pissuri) را تا نزدیکی سرزمین [[هرات]] باستان، گسترده دانسته است<ref>strabo (11۱۱٫۸.8.2۲) ; The Aparni approach the nearest of any of these people to Hyrcania, and to the Caspian Sea. The others extend as far as the country opposite to Aria.</ref> بنابر گزارش استرابو، [[ارشک یکم]] بنیانگذار [[شاهنشاهی اشکانی]] و از قبیله پرنی بوده استبوده‌است.<ref name="ReferenceB">strabo (11.9۱۱٫۹.2۲) ; Arsaces, a Scythian, (with the Parni, called nomades, a tribe of the Dahæ, who live on the banks of the Ochus,) invaded Parthia, and made himself master of it. At first both Arsaces and his successors were weakened by maintaining wars with those who had been deprived of their territory.</ref><ref>strabo (11.9۱۱٫۹.3۳); They say that the Dahæ Parni were an emigrant tribe from the Dahæ above the Mæotis, who are called Xandii and Parii. But it is not generally acknowledged that Dahæ are to be found among the Scythians above the Meotis, yet from these Arsaces according to some was descended.</ref> شاهان [[اشکانی]] ایران نیز تبارشان به پرنی‌ها می‌رسد. پرنی‌ها در پایان سده چهارم پ.م. از بقیه داهان جدا شده و به سوی غرب و ناحیه دریای خزر کوچ کردند. احتمال ارتباطی میان نام آنان و ناحیهٔ دهستان یا داهستان می‌رود.
 
== تبار ==
استرابو بروشنی قبایل داهه را با نام دقیق داهه (dahae) یاد کرده و از سه قبیله داهه با نام‌های پرنی (Aparni) و خانتی (xanthii) و پیسوری (pissuri) یاد کرده استکرده‌است و آنها را [[سکا]]یی خوانده و نام داهه را یک نام کلی برای این قبایل دانسته و مکان جغرافیایی زندگی قبیله پرنی را نزدیک‌ترین به [[هیرکانی]] و [[دریای کاسپینخزر]] خوانده استخوانده‌است.<ref name="ReferenceA" /> [[هرودوت]] از فبیله ایی بنام دائویی (Dáoi) یاد کرده و آن را همراه با قبایل ماردیان‌ها، دروپیکان‌ها و ساگارتیان‌ها، جز قبایل چادرنشین پارسی معرفی می‌کند. این‌نام همچنین در «کتیبه خدایی» خشایارشای اول هخامنشی، دیده شده استشده‌است.<ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/dahae Willem Vogelsang, "DAHAE" in ENCYCLOPÆDIA IRANICA ]</ref> که باتوجه به تفاوت آشکار نام داهه (dahae) در گزارش [[استرابو]] و با نام دائویی (Dáoi) در گزارش هرودوت و همچنین دقت استرابو در توصیف کامل نام سه قبیله داهه و منطقه جغرافیایی زندگی قبیله پرنی داهه که بنابر گزارش استرابو، در نزدیکی [[دریای کاسپینخزر]] و شمال [[هیرکانی]] (جایی در سواحل شرق کاسپینخزر) بوده و همچنین استرابو یادآور شده استشده‌است که [[ارشک یکم]] پادشاه [[سکا]]یی تبار قبیله پرنی به همراه قبیله اش در ساحل رود اترک می‌زیسته استمی‌زیسته‌است.<ref name="ReferenceB" /> این احتمال که داهه‌ها [[سکا]]یی بوده باشند، بسیار درست‌تر هست.
 
== اشکانیان ==
== منابع ==
{{چپ‌چین}}
* François de Blois, Willem Vogelsang, "«[http://www.iranicaonline.org/articles/dahae DAHAE]"» in ENCYCLOPÆDIA IRANICA, Vol. VI, Fasc. 6۶, pp. 581–582۵۸۱–۵۸۲
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Brunner| نام =C. J| پیوند نویسنده = | مقاله =PEOPLES OF IRAN (2۲) Pre-Islamic| دانشنامه =ENCYCLOPÆDIA IRANICA|جلد=XIII| سال =۲۰۰۶| ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه =337۳۳۷-344۳۴۴| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/iran-v2-peoples-pre-islamic| تاریخ بازبینی = | نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
{{پایان چپ‌چین}}
* دیاکونوف، م.م. ''اشکانیان، '' ترجمه کریم کشاورز، تهران: ۱۳۷۸.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۴۹٬۵۵۷

ویرایش