ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏مترادف‌های گفت: ابرابزار، اصلاح سجاوندی)
=== مترادف‌های ''گفت'' ===
{{میانبر|وپ:ادعا|وپ:گفت}}
{{Quote box
 
|width = 70%
{{میانبر|WP:SAID|WP:SAY|WP:CLAIM}}
|border = 2px
{{جعبه گفتاورد|bgcolor=#FFFFF0|width=70%|align=center|salign=right
|align = center
|quote={{درشت|''واژه‌هایی که باید مراقب شان بود:'' '''... افشا کردن، خاطرنشان کردن، برملا کردن، توضیح دادن، اصرار کردن، حدس زدن، ادعا کردن، اظهار کردن، اعتراف کردن، انکار کردن، روشن سازی کردن…'''}}
|bgcolor = #f9f9f9
|fontsize = 85%
|qalign = right
|quote ={{درشت| ''واژه‌هایی که باید مراقب شان بود:'' '''... افشا کردن، خاطرنشان کردن، برملا کردن، توضیح دادن، اصرار کردن، حدس زدن، ادعا کردن، اظهار کردن، اعتراف کردن، انکار کردن، روشن سازی کردن…'''}}
|salign = center
|source =
}}
 
 
''گفت''، ''بیان کرد''، ''خواند''، ''نوشت''، ''نظر داد''، و ''بنا بر'' تقریباً همواره بیطرف و درست اند. هنگام استفاده از [[عبارات جهت‌دار]]تر باید بسیار مراقب بود.