تفاوت میان نسخه‌های «آموزگار»

جز
(←‏تعریف: یک کلمه اضاف کردم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* آموزگار کسی است که بر پایه توان ویژه‌ای گماشته می‌شود تا خواست‌های راهبری و راهنمایی آموخته‌های یادگیری [[دانشجو|دانشجویان]] رادریک نهاد آموزشی دولتی بردوش گیرد.
* آموزگار کسی است که دارای توانمندی ویژهٔ [[تجربی]] و پرورشی برای راهبری و راهنمایی شاگردان با اوست.
* آموزگار کسی است که برنامه آموزشی را در یکی از کانون‌های [[پرورش آموزگار]] ( در ایران : تربیت معلم ) آموخته‌است و درجه آموزش معتبری را به‌دست آورده‌است.
* آموزگار کسی است که به دیگران آموزش می‌دهد؛ یا آموزگار کسی است که دارای توانمندی‌های تجربی وآموزشی ویژه‌ای برای سازماندهی و راهبری آموخته‌های یادگیری، دانشی، عاطفی و حرفه‌ای است.
* آموزگار کسی است که آموزش به یاری او به‌گونهٔ فردی و گروهی انتقال می‌یابد و سلوک و رفتار شاگرد پویایی دلخواه و مثبت را نمایان می‌سازد.
** برای آموزش، زمینه را آماده می‌سازد.
** شیوهٔ آموزش را به شاگردان نشان می‌دهد.
* آموزگار کسی است که افزون بر شایستگی‌های آموزشی و توانایی‌های حرفه‌ایِ خود، هنر تدریس و سازندگی همه‌سویهٔ شاگردان را در دست دارد. او پیوسته در جوش‌وخروش برای ساختن خود و پیدایش دگرگونی و پویایی در شاگردان است.<ref>۵۰۱ نکته برای معلمان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، 978-964-536-494-4 :شابک</ref>
۵۰۱ نکته برای معلمان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، 978-964-536-494-4 :شابک</ref>
 
درفرهنگ علوم رفتاری شعاری نژاد دو شناختار از واژهٔ آموزگار آورده شده‌است: کسی که دورهٔ پرورش آموزگاری را به پایان رسانده‌است و برای آموزش به گروهی از [[دانش‌آموز|دانش‌آموزان]] یا دانشجویان در یک نهاد آموزشی پژوهشی، و پرورشی گماشته شده‌است.