باز کردن منو اصلی

تغییرات

*[http://www.noormags.ir/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=57699 مجله کتاب ماه کلیات - شماره ۷۳ و ۷۴ - (The Encyclopaedia of islam) دائرةالمعارف اسلام]
 
[[رده:روستاهای شهرستان تربت جام]]
[[رده:علی بن ابی‌طالب]]