کاملاً غریبه (ترانه دیپ پرپل): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (برداشتن ویکی‌سازی Gypsy's Kiss > تغییرمسیر نامشابه است (۹.۱ core) 0.294117647059)
مضمون این آهنگ در بارهٔ تناسخ یک موجود در جسمی تازه است.
مکالمه‌ای بین خود گذشتهٔ موجود و خود کنونی موجود است. آهنگ در بارهٔ خاطراتی که این شخص در گذشته اش داشته سخن می‌گوید، اما آنها (خود گذشته و خود کنونی شخص) باید با یک دیگر کاملاً غریبه و ناشناس بمانند.
این آهنگ یکی از چند آهنگ این گروه است که درآن تک نوازی گیتار الکتریک وجود ندارد و بیشتر از ریتم استفاده شده استشده‌است. با این وجود گیتاریست گروه [[ریچی بلکمور]] این آهنگ را آهنگ مورد علاقهٔ خود معرفی کرده.
 
== سازندگان ==
 
== ترانه و ترجمهٔ ترانه ==
ترانهٔ این آهنگ در اصل از کتاب الریک {{به انگلیسی|[[Elric of Melniboné]]}} نوشتهٔ [[مایکل مورکوک]] الهام گرفته شده استشده‌است.
{{شعر}}
{{ب|می‌توانی به یادآوری؟ نام مرا؟|Can you remember remember my name}}