تفاوت میان نسخه‌های «بوسنی و هرزگوین»

به نسخهٔ 22087325 ویرایش FreshmanBot برگردانده شد. (توینکل)
جز
(به نسخهٔ 22087325 ویرایش FreshmanBot برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{تغییر مسیر|بوسنی|ساختار سیاسی بوسنی و هرگزین|اتحاد واقعی}}
{{coord|43|52|N|18|25|E|type:country|display=title}}
{{تغییرمسیر|بوسنی}}
== تاریخ ==
== جنگ جهانی اول ==
بوسنی که نژاد اسلاو دارد،دارند، باقیمانده‌یباقیمانده قلمروی اروپایی امپراتوری عثمانی مسلمان بود وبود؛ مورد منازعه‌یمنازعه صرب‌هاصربها و امپراتوری اتریش قرار داشت. [[جنگ جهانی اول]] از پایتخت بوسنی و هرزگووین ([[سارایوو]]) و با [[ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند]] ولیعهد [[امپراتوری اتریش]] به‌دستتوسط یک صرب ملی‌گراملی گرا آغاز شد وشد؛ باعث شد صربستان و امپراتوری اتریش،اتریش و بالطبع در ادامه پدرخوانده های آنان: امپراتوری روسیه و امپراتوری آلمان،آلمان با هم درگیر جنگ گسترده شوند. انگلیس به‌دلیلبدلیل رقابت اروپاییاروپایی، در عملیات ترور و ایجاد این تخاصم اروپایی نقش داشت. امپراتوری‌هایامپراتوریهای عثمانی و فرانسه و انگلیس نیز وارد این جنگ بزرگ فراگیر شدند.
 
== جنگ جهانی دوم ==
پس از پایان جنگ اول جهانی، کشور پادشاهی یوگسلاوی بوجود آمد که بوسنی به‌همراهبهمراه [[صربستان]] و [[کرواسی]] و [[اسلوونی]] و [[مونته‌نگرو|مونته نگرو]] و بقیه در قالب این کشور قرار داشتند. با ظهور [[آلمان نازیسم]] و تمایل هیتلر برای احیای امپراتوری آلمان و ژرمن، کشورهای تکه تکه جدا شده امپراتوری اتریش نیز ضمیمه الحاق یا متحد آلمان گردیدند، پادشاهی یوگسلاوی تحت فشار موج تمایلات اعتقادی نازیسم پس پیمان اتحاد با آلمان نازی بست؛ بهار ۱۹۴۱ اما[[ انگلیس]] که متحدش یونان را در خطر می دید پس با تحریک و دسیسه، کودتای افسران صربهای ملی گرا در یوگسلاوی علیه پادشاه و پیمانش با آلمان را سبب شد، که این اقدام باعث حمله آلمان نازی گردید. بلافاصله قومیتهای موزاییکی پادشاهی یوگسلاوی از هم جدا شدند و اسلوونی و کروواسی و بوسنی بااشتیاق به آلمان و متحدش ایتالیا الحاق شدند و صربستان بلگراد در طی جنگ یکماهه بشدت سرکوب و اشغال شد.
بوسنی مسلمان در قالب حکومت کروات و در جنگ بالکان متحد آلمان نازی بود. شیخ [[امین الحسینی]] مفتی فلسطین در پی توافق با هیتلر در مورد منع مهاجرت یهودیان به فلسطین، در عوض با تشکیل ا[[رتش سیزدهم اس اس خنجر کوهستانی]] در اتحاد با آلمانها علیه یهودیان صرب و کولی فعالیت میکرد.
گروههای مسلح تشنیک قوم صرب و اوستاش قوم کروات و پارتیزانهای ملی گرای مارشال تیتو هم بودند که جنگها و کشتارهای خونین قومی علیه یکدیگر را باعث شدند. در ۱۹۴۴ با شکستهای آلمان نازی و خروجش از یوگسلاوی بهمراه متحدانش، پارتیزانهای ملی گرای مارشال تیتو حاکم شدند و دیگر اقوام پاکسازی خونین گردیدند.