تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»

جز
 
== تاریخچه ==
این مجموعه آموزشی-پژوهشی در سال ۱۳۵۳ به صورت یک واحد آموزشی [[غیرانتفاعی]] به منظور ایجاد دوره‌های آموزش [[کشاورزی]] با نام مدرسه عالی [[مهندسی کشاورزی]] تأسیس گردید. در بدو تأسیس رشته‌های دانشگاه شامل کشاورزی عمومی، جنگل و مرتع و [[دامپروری]] بوده‌است. در سال ۱۳۵۸ این مرکز [[آموزش عالی]] به همراه چند مرکز دیگر زمینه‌ساز ایجاد [[دانشگاه مازندران]] به مرکزیت شهر [[بابلسر]] گردیدند. این مرکز آموزشی عالی در سال ۱۳۶۷ به دانشکده کشاورزی ساری ارتقا یافت. پس از ارتقای امکانات و قابلیتهای مورد نیاز، از اواخر سال ۱۳۷۶ دو دانشکدهٔ علوم کشاورزی و منابع طبیعی به‌طور منفک از هم مجوز تأسیس دریافت نمودند و از سال تحصیلی ۷۹–۱۳۷۸ نیز رسماً فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند. در سال ۱۳۸۳ موافقت اصولی تأسیس مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی اخذ گردید و در ماه‌های آغازین سال ۱۳۸۴، چهار دانشکدهٔ علوم زراعی، مهندسی زراعی، [[علوم دامی]] و شیلات و منابع طبیعی به‌طور مستقل آغاز بکار نمودند. در سال ۱۳۸۷ طی سفر هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران به مازندران با عنوان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دانشگاه مازندران اختصاص یافت.
 
در حال حاضر این دانشگاه دارای چهار دانشکده به نام‌های دانشکده علوم زراعی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشکده علوم دامی و شیلات و دانشکده منابع طبیعی می‌باشد که مجموعاً ۱۲۷ عضو هیئت علمی و ۱۸ گروه تخصصی آموزشی را شامل می‌شود. در حال حاضر این دانشگاه با دو پژوهشکده مستقل از یکدیگر با نام‌های پژوهشکده اکوسیستم خضری و پژوهشکده زیست فناوری مازندران بخش مهمی از انجام کارهای پژوهشی اساتید داخل و محققان خارج از دانشگاه را مورد حمایت خود قرار می‌دهند.