تفاوت میان نسخه‌های «نخست‌وزیر کره شمالی»

بدون خلاصه ویرایش
}}
'''نخست‌وزیر کره شمالی''' <ref>{{cite web|url=http://www.naenara.com.kp/en/politics/?rule+12|title=Constitution - The Cabinet|publisher=[[Naenara]]|accessdate=May 20, 2017}}</ref> ({{Korean|hangul=총리|hanja=總理|mr=Chongni|context=north}}) به طور نامی [[رئیس حکومت]] غیر اجرایی [[کره شمالی]] است. <ref>{{Google books|z9cJAAAAIAAJ|United States. Congress. House. Committee on Un-American Activities|page= PA1552|keywords=Prime Minister of North Korea|}}</ref> نخست وزیر کنونی [[پاک پونگ-جو]] است.<ref name=c>{{Cite web | title = Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Korea, North - NDE | publisher = Central Intelligence Agency | date = 19 January 2017 | accessdate = 8 May 2018 | url = https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/KN.html }}</ref>
 
نخست وزیر رییس و نظارت کننده بر کابینه است که وظیفه اش اجرای سیاست های [[کمیته مرکزی حزب کارگران کره]] است. نخست وزیر به طور نامی در کنار [[مجمع عالی خلق]] (یعنی [[رئیس کشور]]) و [[رییس شورای امور دولتی]] (یعنی فرمانده کل قوا) یکی از سه زمامدار ناظر بر قوه مجریه کره شمالی است. روی کاغذ این سه هر یک یک سوم معادل قدرت رییس جمهور در نظام های ریاستی را دارا هستند. رییس مجمع عالی خلق مسئول روابط خارجی است، نخست وزیر امور داخلی را اداره می کند و رییس حکومت است، و رییس شورای امور دولتی (که تا پیش از 2016 به آن کمیسیون ملی دفاع گفته می شد) نیروهای مسلح را فرماندهی می کند. اما در عمل رییس شورای امور دولتی که قانون اساسی آن را مادون دو مقام دیگر تعریف کرده، قدرت اصلی را دارد.
 
== جستارهای وابسته ==