ابشالوم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Absalom»)
برچسب‌ها: ترجمهٔ محتوا افزودن تگ‌های خالی
{{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی|name=ابشالوم|title=پادشاه اسرائیل|image=Weltchronik Fulda Aa88 286r detail.jpg|caption=مرگ ابشالوم با آویزان شدن موی سرش به یک درخت|issue=<div class="NavHead" style="font-size: 105%; font-weight: normal; background: inherit; font-style: italic; text-align: left;"><br />{{سخ}}</div>|royal house=[[Davidic line|House of David]]|father=[[David|د]]<nowiki></nowiki>اوود|mother=میخال|birth_place=حبرون (الخلیل) - یهودا - اسرائیل&nbsp;|death_place=جنگل افرایم - اسرائیل|burial_place=جنگل افرایم - اسرائیل}}'''اَبشالوم''' یا '''Avshalom''' ({{Hebrew name|אַבְשָלוֹם|Avšalōm|ʼAḇšālōm|"Father of peace"}}אַבְשָלוֹם<span id="cxmwBw" tabindex="0">, </span><small id="cxmwBw" tabindex="0">[[عبری مدرن اسرائیلی|مدرن]]</small>&nbsp;''Avšalōm''<span id="cxmwBw" tabindex="0">, </span><small id="cxmwBw" tabindex="0">[[Tiberian vocalization|تیبریایی]]</small>&nbsp;''ʼAḇšālōm''&nbsp;&#x3B;<span id="cxmwBw" tabindex="0"> "Father of peace"</span> :  بر مبنای متن  کتاب مقدس ،مقدس، سومین فرزند داوود ،داوود، پادشاه اسرائیل و همسرش میخال است .<ref>{{bibleverse|1|Chronicles|3:2|NIV}}, {{bibleverse|2|Samuel|3:3|HE}}.</ref>
 
بر اساس روایت کتاب دوم [[سموئیل]] ، وی مردی خوش چهره در پادشاهی اسرائیل بوده استبوده‌است که در نهایت دست به شورش در برابر پدر خودخود، ، داوود ، داوود، زده و در نبرد جنگل افرایم کشته می شود می‌شود.<ref>{{bibleverse|2|Samuel|18:1–17|NIV}}</ref>
 
=== قتل آمنون ===
[[پرونده:Convito_di_Ansalonne.jpg|راست|بندانگشتی|200x200پیکسل|''ضیافت ابشالوم''  منتسب به Niccolò de Simone  /حدود 1650۱۶۵۰]]
خواهر ابشالومابشالوم، ، تامار تامار بود که توسط برادر ناتنی اش [[آمنون]] مورد تجاوز قرار گرفته بود  . آمنون فرزند بزرگتر داوود بود . پس از این عمل قبیح ،قبیح، ابشالوم دو سال به انتظار نشست و سرانجام در ضیافتی که همه فرزندان پادشاه را دعوت کرده بود ، انتقام خواهرش تامار را از برادر ناتنی شانشان، ، آمنون ،آمنون، گرفته و او را کشت.
 
=== نبرد جنگل افرایم و کشته شدن ابشالوم  ===
این نبرد بزرگ میان ابشالوم و پدرشپدرش، ، داوود ،داوود، در جنگل افرایم ( محلی در غرب اردن ) به وقوع می پیونددمی‌پیوندد و ارتش ابشالوم شکست سنگینی را متحمل می شودمی‌شود.   <ref>{{bibleverse|2|Samuel|16:18}}</ref>  جنگ عظیم که به خاطر سرکشی ابشالوم بر علیه پدر شکل گرفته بود ،بود، به دهکده هایدهکده‌های اطراف نیز کشیده می شودمی‌شود. عده زیادی از سربازان ابشالوم در جنگل کشته می شوندمی‌شوند. در حین جنگ ،جنگ، ابشالوم ناگهان با عده ای از افراد داوود روبرو شد و در حالیکه سوار بر قاطر بود ،بود، زیر شاخه هایشاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ رفت و موهای سرش به شاخه هاشاخه‌ها پیچید. قاطر از زیرش گریخت و او بر درخت آویزان ماند. علی رغمعلی‌رغم این که پدرشپدرش، ، داوود ، داوود، به سربازانش سفارش کرده بود که "«به خاطر من به ابشالوم جوان صدمه ای نزنید" »، یوآب از جنگاوران سپاه داوود سه تیر بر قلب ابشالوم زد و دیگر سربازان با هجوم بر او ،او، وی را کشتند. 
 
== هنر و ادبیات ==
 
== منابع ==
{{reflistپانویس}}
[[رده:یهودیان در سده ۱۰ (میلادی)]]
[[رده:کتاب‌های سموئیل]]