تفاوت میان نسخه‌های «ناپلئون سوم»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند بالکان به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند بالکان به متن)
 
=== دوران اقتدار ===
پس از [[جنگ کریمه]] در سال ۱۸۵۵ و همچنین [[جنگ فرانسه و اتریش]] در ۱۸۵۸، شکوه و اعتبار سیاسی ناپلئون سوم به عنوان حامی ملت‌های ضعیف مسیحی در [[بالکان]] به اوج خود رسید و به دوستی بریتانیا نیز پشت‌گرم بود. اما از همین زمان به علت برنامه‌های جاه طلبانه مقدمات ضعف و سقوطش آماده شد.
 
در فاصله ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۰ ناپلئون سوم به همراه بریتانیا به مداخله در چین پرداخت ([[جنگ دوم تریاک]]) و نه تنها قرادادهای یک‌طرفه‌ای با چین امضا کرد که قیومیت فرانسه بر [[هندوچین]] را نیز به این کشور تحمیل کرد.