تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

(اشتباه شد! مقاله قدیمی بوده و من فکر کرده‌ام که تازه ساخته شده بوده‌است!)
=== کیان‌ارثی ===
[[کیان ارثی]] یا کیانرسی، از ۲۵ طایفه تشکیل می‌شود:
* [[برون(طایفه) برون|برون]]
* [[تمبی گلگیر|تمبی]]
* [[ایل زنگنه|کرد زنگنه]]
۲۴۷

ویرایش