شاه تهماسب دوم: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح
جز (Ali957 صفحهٔ شاه طهماسب دوم را به تهماسپ دوم منتقل کرد: طهماسب، معرب واژۀ تهماسپ است.)
(تصحیح)
{{جعبه اطلاعات حاکمخانواده سلطنتی
| نام name = [[پرونده:Shir & Khorshid1.svg|40px30px]] شاه تهماسب دوم صفوی [[پرونده:Shir & Khorshid1.svg|40px30px]]
| عنوانtitle = پادشاه [[سلسله صفوی]]
| تصویرimage =Persia, scià thamasp II, decuplo afshari d'oro, 1722-1732.JPG
| زیرنویسcaption تصویر = سکه‌ای از شاه طهماسب دوم
|اندازه تصویر = 280px
| دورانreign = ۱۷۲۲ – ۱۷۳۲
| زیرنویس تصویر = سکه‌ای از شاه طهماسب دوم
| full name = نام کامل: شاه تهماسپ پسر سلطان حسین صفوی{{سخ}}لقب: صاحبقران، سلطان بر سلاطین
| دوران = ۱۷۲۲ – ۱۷۳۲
| زادروزbirth_date = ۳ دسامبر ۱۷۰۴{{سخ}}[[اصفهان]]
| تاجگذاری =
| تاریخ درگذشتdeath_date = ۱۱ فوریه ۱۷۴۰
| تفویض =
| death_place = [[سبزوار]]
| تعمید =
| آرامگاه burial_place = [[مشهد]]
| نام کامل = طهماسب بن سلطان حسین صفوی
| successor = [[عباس سوم]]
| لقب = صاحبقران{{سخ}}سلطان بر سلاطین
| پدر predecessor = [[شاه سلطان حسین|سلطان حسین]]
| زادروز = ۳ دسامبر ۱۷۰۴{{سخ}}[[اصفهان]]
| شهبانوspouse = شاهپوری بیگم{{سخ}}خدیجه بیگم
| زادگاه =
| dynasty = [[صفویان|دودمان صفوی]]
| تاریخ درگذشت = ۱۱ فوریه ۱۷۴۰
| محلfather درگذشت = [[سبزوارشاه سلطان حسین]]
| فرزندانissue = [[شاه عباس سوم]]{{سخ}}اسماعیل میرزا{{سخ}}[[شاه حسین دوم]]{{سخ}}عصمت‌نسا بیگم
| آرامگاه = [[مشهد]]
| پیش از religion = [[شاهاسلام]]، عباس[[شیعه سومدوازده‌امامی]]
| succession = [[صفویان#فهرست پادشاهان صفوی|دهمین پادشاه صفوی]]
| پس از = [[اشرف افغان]]
| succession1 = [[فهرست شاهان ایران|پادشاه ایران]]
| شهبانو = شاهپوری بیگم
| همسرsuccessor1 = [[عباس =سوم]]
| پس از predecessor1 = [[اشرف افغان|اشرف هوتک]]
| همسر ۱ =شاهپوری بیگم
| reign1 = ۱۱۰۱ – ۱۱۱۱ شمسی
| همسر ۲ =خدیجه بیگم
| همسر ۳ =
| کاخ =
| دودمان =
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
| پدر = [[شاه سلطان حسین]]
| مادر =
| فرزندان = [[شاه عباس سوم]]{{سخ}}اسماعیل میرزا{{سخ}}[[شاه حسین دوم]]{{سخ}}عصمت‌نسا بیگم
| دین = [[اسلام]]، [[شیعه دوازده‌امامی]]
| امضاء =
}}
'''شاه تهماسب دوم''' دهمین پادشاه دودمان [[صفویان|صفوی]] ایران بود.