روان‌شناسی کودکان استثنائی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (عدم رعایت سلسله مراتب در زیربخش‌ها))
برچسب: WPCleaner
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{ویکی‌سازی}}
 
== روانشناسی کودکان استثنایی ==
'''روانشناسی کودکان استثنایی'''، شاخه‌ای از دانش [[روانشناسی]] است که به تعریف کلیه مسایل مربوط به [[کودکان استثنایی]] از گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی‌های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی‌های حرکتی و ذهنی، و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می‌پردازد. در روانشناسی کودکان استثنایی همان طورهمان‌طور که از اسم آن مشخص است به مطالعه کودکان استثنایی در تمامی ابعاد فکری، جسمی، عاطفی عقلانی، رفتاری و ... پرداخته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|نشانی =http://mph.mahan.ac.ir/showpages/150/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86روان-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8Cشناسی-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86کودکان-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8Cاستثنایی ‏|عنوان = روان شناسیروان‌شناسی کودکان استثنایی}}</ref>
 
== اختلالات حسی در کودکان ==
اختلال پردازش حسی(SPD) عارضه‌ای است که در آن دریافت و پردازش اطلاعات حسی در مغز به نحوی نادرست انجام می‌گیرد. کودکانی که دچار اختلال حسی هستند یا حواسشان بسیار حساس و فعال (Hyper) هست یا ضعیف (Hypo) است. کودکان هایپر مزه ها،مزه‌ها، بوها، تماس هایتماس‌های بدنی، نورها، صداها، درد، سرما، گرما و ... را به شدت بیشتر از افراد عادی احساس می کنندمی‌کنند از طرف دیگر کودکان هایپو برعکس کودکان هایپر درکشان از احساساتشان ضعیف تر است. مثلا کودکان مبتلا به عارضه هایپو حسی نمی گذارندنمی‌گذارند دیگران آن هاآن‌ها را لمس کنند و به تحریفات حسی عکس العملالعمل‌های های فوق العادهفوق‌العاده حساس نشان می دهندمی‌دهند.
 
به همین دلیل در برخی اوقات تشخیص اختلالات حسی، بیش فعالی و اوتیسم بسیار سخت است که نتیجه این تشخیص می تواندمی‌تواند زندگی یک انسان را تغییر دهد. قسمت عمده ای از این اختلالات حسی با بازی درمان قابل درمان هستند، تکنیک هایتکنیک‌های بسیاری در بازی درمانی وجود دارد که درمانگر با طراحی بازی هایبازی‌های مناسب، کودک را متوجه مشکل خود کرده و از درون او برای از بین بردن این اختلال حسی کمک می گیردمی‌گیرد. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنندمی‌کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند،می‌کنند، آنان نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهندمی‌دهند. کودک در طول بازی توانایی حل مشکلات خود را پیدا می کندمی‌کند و به وسیله آن می تواندمی‌تواند اعتماد به نفس و روحیه استقلا ل طلبی را در خود پرورش دهد. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=بیتا صدیقیان|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=وب سایت تخصصی رادیو کودک|نشانی=http://radiokodak.com/article/2591/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8Cبازی‌-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cدرمانی-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9Fچیست؟-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9تکنیک-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8Cبازی-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cدرمانی|عنوان=بازی درمانی و تکنیک هایتکنیک‌های آن}}</ref>
 
== روانشناسی کودکان بیش فعال ==
[[اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی|بیش فعالی]] عموماعموماً به دو دسته تقسیمتقسیم‌بندی بندی می­شودمیشود که در ادامه به طوربه‌طور خلاصه به آن پرداخته شده است،شده‌است، که در ادامه نیز به روش هایروش‌های درمان دارویی و غیر دارویی این عارضه در کودکان می پردازیممی‌پردازیم. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=بیتا صدیقیان|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=وب سایت تخصصی رادیو کودک|نشانی=http://radiokodak.com/article/2631/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%8Cتعریف،-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8Cعلائم،-%D8%B9%D9%84%D8%AAعلت-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86درمان-%D8%A8%DB%8C%D8%B4بیش-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8Cفعالی-%D8%AF%D8%B1در-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86کودکان-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9Fچیست؟|عنوان=تعریف، علائم، علت و درمان بیش فعالی در کودکان چیست؟}}</ref>
 
=== نوع اول بیش فعالی: Hyper Active Disorder - HD ===
این گروه معمولامعمولاً فعالیت بالایی دارند اما در کمال تعجب این کودکان در رابطه با تمرکز مشکلی ندارد که از نشانه هاینشانه‌های آن می توانمی‌توان علائم ذیل را ذکر کرد:
* دست و پای بیبی‌قرار، قرار، غالباغالباً با دست‌های خود بازی می‌کنند و آن هاآن‌ها را حرکت می دهندمی‌دهند.
 
* کودکان بیش فعال اصولااصولاً برای مدت طولانی نمی توانندنمی‌توانند جایی بنشینند و باید حتماحتماً حرکت کنند، ترک صندلی یا ترک محل نشستن از نشانه هاینشانه‌های بیش فعالی است.
* دست و پای بی قرار، غالبا با دست‌های خود بازی می‌کنند و آن ها را حرکت می دهند.
* اصطلاحااصطلاحاً بالا رفتن از دیوار راست که خود نشانه پر انرژی بودن کودک است اگر از حدی فراتر رود می تواندمی‌تواند از نشانه هاینشانه‌های بیش فعالی فیزیکی باشد.
* کودکان بیش فعال اصولا برای مدت طولانی نمی توانند جایی بنشینند و باید حتما حرکت کنند، ترک صندلی یا ترک محل نشستن از نشانه های بیش فعالی است.
* نوعی دیگر از بیش فعالی، در تولید سر و صدا نمایان می شود،می‌شود، کودکانی که دارای نوع اول بیش فعالی هستند نمی توانندنمی‌توانند بی سر و صدا یک جا بنشینند، آن هاآن‌ها حتماحتماً باید مدام از خود سر و صدا در بیاورند.
* اصطلاحا بالا رفتن از دیوار راست که خود نشانه پر انرژی بودن کودک است اگر از حدی فراتر رود می تواند از نشانه های بیش فعالی فیزیکی باشد.
* کودکان بیش فعال همش در حال حرکت و راه رفتن هستند که قسمت عمده ای از این حرکت‌ها از روی سرگردانی هست.
* نوعی دیگر از بیش فعالی، در تولید سر و صدا نمایان می شود، کودکانی که دارای نوع اول بیش فعالی هستند نمی توانند بی سر و صدا یک جا بنشینند، آن ها حتما باید مدام از خود سر و صدا در بیاورند.
* کودکان بیش فعال همشبه دردلایل حالمختلف حرکتذهنی وپرکار راه رفتن هستنددارند که قسمتاین عمدهپرکاری ایخود ازرا این حرکتدر هازیاد ازحرف رویزدن سرگردانینمایان هستمی‌کند.
* کودکان بیش فعالی اصلااصلاً تحمل انتظار ندارند به عنوان مثال قبل از پایان سوال،سؤال، جواب می دهندمی‌دهند
* کودکان بیش فعال به دلایل مختلف ذهنی پر کار دارند که این پرکاری خود را در زیاد حرف زدن نمایان می کند.
* کودکان بیش فعالی تخریبگرند و ازین کار لذت می برند،می‌برند، حتی اگر کودکی که بیش فعال است را در سن 30۳۰ سالگی مشاهده کنید باز اصلااصلاً به بهبود زندگی توجه ای ندارد.
* کودکان بیش فعالی اصلا تحمل انتظار ندارند به عنوان مثال قبل از پایان سوال، جواب می دهند
* بدون فکر و بدون توجه به عواقب، کارشان را انجام می دهندمی‌دهند
* کودکان بیش فعالی تخریبگرند و ازین کار لذت می برند، حتی اگر کودکی که بیش فعال است را در سن 30 سالگی مشاهده کنید باز اصلا به بهبود زندگی توجه ای ندارد.
* بدون فکر و بدون توجه به عواقب، کارشان را انجام می دهند
 
=== نوع دوم بیش فعالی - Attention Deficit Disorder - ADD ===
این گروه بر خلاف گروه قبلی فعالیت بالایی ندارند اما در توجه و تمرکز دچار مشکلند. در حقیقت این افراد حضور فیزیکی دارند اما فکر و حواسشان جای دیگری است و معمولامعمولاً به اسم نابغه‌های کودن شناخته می شوندمی‌شوند که از نشانه هاینشانه‌های آن می توانمی‌توان علائم ذیل را ذکر کرد:
* دچار اشتباه می شوندمی‌شوند اما فقط از روی بی دقتی
 
* دچار اشتباه می شوند اما فقط از روی بی دقتی
* در تمرکز کردن و توجه به یک موضوع بیش از ۵ دقیقه مشکل دارند
* کودکان بیش فعال اصلااصلاً به صحبت هایصحبت‌های فرد مقابل گوش نمینمی‌کنند کنند آن هاآن‌ها تظاهر به گوش دادن می کنندمی‌کنند
* کودکان بیش فعال در هنگام ناراحتی از خود عکس العمل‌های سریع نشان می‌دهند، به عنوان مثال در هنگام گوش کردن ناگهان سر خود را برمی گردانندبرمی‌گردانند
* در برنامه ریزیبرنامه‌ریزی و سازماندهی برنامه هابرنامه‌ها هیچ استعدادی ندارند
* اغلب بصورت کاملاکاملاً عمدی و غیرعمدی لوازم و دارایی هایدارایی‌های خود را گم می کنندمی‌کنند.
* کودکان بیش فعال به دلیل ذهن جهنده شان از این شاخه به آن شاخه، بسیار فراموشکارند
* با کوچکترین محرکی مثل بوق ماشین یا صدای تیک تاک ساعت حواسشان پرت می شودمی‌شود
* دستورات داده شده را پیروی نمی‌کنند (درک دستور ندارند)
 
 
== منابع ==
<br />
 
== جستارهای وابسته ==
[[اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی|اختلال کم توجهی - بیش فعالی]]