تفاوت میان نسخه‌های «انعام کجه جی»

 
 
<nowiki>*</nowiki> رمان لورنا، سال‌هایی که با جواد سلیم بود؛ سال 1998 که یک زندگی‌نامه‌ی داستانی است.
 
<nowiki>*</nowiki> رنج‌های عراقی به قلم زنان؛ در سال 2003، که شامل پژوهش‌ها و متن‌های گزیده است و به زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی و یونانی ترجمه شده است.
 
<nowiki>*</nowiki> رمان باریکه‌آب قلب‌ها رمان دیگری است که در سال 2005 منتشر و به ایتالیایی ترجمه شد. این رمان در ایران در سال 1396 توسط«محمد حزبایی‌زاده» به فارسی ترجمه و توسط انتشارات «هیرمند» منتشر شده است.
 
<nowiki>*</nowiki> «نوه‌ی آمریکایی» رمان دیگری است که در سال 2008 منتشر شد و به فهرست کوتاه جایزه‌ی ادبی بوکر عربی رسید و به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، چینی و ایتالیایی ترجمه شد.
 
== نقد جامعه شناختی ==