تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ویکی‌سازی رباتیک (درخواست کاربر:AnuJuno)(۷.۶) >جرم مولکولی، عدد جرمی، جرم اتمی+تمیز (۱۰.۷))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
عدد آووگادرو=۶/۰۲۲۰۵×10<sup>23</sup>
 
اگر مقداری از یک [[ماده]] به جرم m و مقدار مول n در اختیار داشته باشیم با تقسیم m بر n می‌توان [[جرم مولکولی]] آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M به طور کلی [[عدد جرمی]] به معنای به طور مثال اگر 1 گرم از یک هیروژن برداریم می شود برابر اوووگادرو
 
در جدول زیر [[جرم اتمی]] میانگین ۲۰ اتم آورده شده:
کاربر ناشناس