تفاوت میان نسخه‌های «قبرس»

۲٬۸۱۳ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
جز (ویرایش 54.36.111.66 (بحث) به آخرین تغییری که P.arashnia انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
== تقسیمات کشوری ==
جمهوری قبرس به شش استان تقسیم شده‌است. نام این استان‌ها [[ناحیه فاماگوستا|فاماگوستا)]]، [[ناحیه گیرنه|گیرنه]]، [[ناحیه لارناکا|لارناکا]]، [[ناحیه لیماسول|لیماسول]]، [[ناحیه نیکوزیا|نیکوزیا]]، و [[ناحیه پافوس|پافوس]] است.<ref>{{cite web|url=http://europa.eu/abc/maps/members/cyprus_en.htm |title=EUROPA – The EU at a glance – Maps – Cyprus |work=Europa (web portal) |accessdate=27 March 2009}}</ref>
{{وسط|
File:{{Image label begin|image=Cyprus districts not named.svg|370px|width=550}}
{{Image label|x=0.34|y=0.34|scale=600|text=[[ناحیه نیکوزیا]]}}
{{Image label|x=0.26|y=0.48|scale=600|text=[[ناحیه لیماسول]]}}
{{Image label|x=0.47|y=0.44|scale=600|text=[[ناحیه لارناکا]]}}
{{Image label|x=0.08|y=0.42|scale=600|text=[[ناحیه پافوس]]}}
{{Image label|x=0.585|y=0.27|scale=600|text=[[ناحیه فاماگوستا]]}}
{{Image label|x=0.37|y=0.215|scale=600|text=[[ناحیه گیرنه]]}}
{{Image label end}}
}}
<!--
{| class="wikitable"
! colspan="3" | District !! rowspan="2" | Capital !! rowspan="2" | Population<ref>[[جمهوری ترک قبرس شمالی]] excluded.</ref>
|-
! {{small|English}} !! {{small|Greek}} !! {{small|Turkish}}
! نقشه استان‌های قبرس!! استان‌ها!! به [[زبان یونانی|یونانی]]!! به [[زبان ترکی|ترکی]]
|-
| rowspan=6 |
| [[ناحیه نیکوزیا]] || {{Lang|el|Λευκωσία}} || {{Lang|tr|Lefkoşa}} || [[نیکوزیا]] || 326,980
<imagemap>
|-
File:Cyprus districts not named.svg|370px|
| [[ناحیه لیماسول]] || {{Lang|el|Λεμεσός}} || {{Lang|tr|Limasol}} || [[لیماسول]] || 235,330
poly ۱۷۳ ۵۸۵ ۶۲ ۵۳۱ ۵۹ ۴۸۴ ۲۴ ۴۴۹ ۲۰ ۳۹۶ ۱۱ ۳۳۹ ۶۸ ۳۷۴ ۱۱۸ ۳۲۱ ۱۳۱ ۳۰۱ ۱۷۲ ۳۳۶ ۱۶۲ ۳۶۱ ۱۸۵ ۳۹۲ ۱۸۳ ۴۳۸ ۱۹۸ ۴۵۱ ۲۰۸ ۴۵۸ ۲۲۰ ۴۴۳ ۲۴۲ ۴۶۲ ۱۹۸ ۵۱۲ ۲۱۲ ۵۲۰ ۱۷۴ ۵۵۶ ۱۷۴ ۵۸۵ [[استان پافوس|پافوس]]
|-
poly ۱۴۱ ۳۰۴ ۱۷۰ ۳۳۷ ۱۶۱ ۳۶۲ ۱۸۷ ۳۹۷ ۱۸۵ ۴۳۹ ۲۰۵ ۴۵۴ ۲۱۹ ۴۴۳ ۲۳۴ ۴۵۲ ۲۳۹ ۴۲۲ ۲۵۲ ۴۲۱ ۳۰۳ ۴۳۲ ۳۱۸ ۴۲۳ ۳۳۶ ۴۲۶ ۳۵۳ ۴۴۵ ۳۷۹ ۴۵۳ ۳۹۵ ۴۵۸ ۴۱۷ ۴۴۰ ۴۵۵ ۴۴۸ ۴۸۵ ۴۲۸ ۵۰۹ ۴۳۲ ۵۲۰ ۴۱۱ ۵۶۱ ۴۱۱ ۵۶۱ ۳۸۰ ۵۶۴ ۳۴۰ ۵۹۴ ۳۴۵ ۶۰۱ ۳۳۱ ۵۷۷ ۳۱۹ ۵۸۹ ۲۹۶ ۵۸۱ ۲۴۹ ۵۳۹ ۲۴۹ ۵۱۰ ۲۷۰ ۴۱۰ ۲۶۴ ۳۰۶ ۲۵۴ ۲۸۶ ۳۰۶ ۲۶۰ ۳۲۳ ۲۰۶ ۳۰۱ ۱۷۷ ۲۹۱ [[استان نیکوزیا|نیکوزیا]]
| [[ناحیه لارناکا]] || {{Lang|el|Λάρνακα}} || {{Lang|tr|Larnaka}} || [[لارناکا]] || 143,192
poly ۱۷۴ ۵۸۴ ۱۷۵ ۵۶۱ ۲۰۴ ۵۳۷ ۲۱۱ ۵۲۰ ۱۹۹ ۵۱۱ ۲۴۱ ۴۶۴ ۲۳۴ ۴۵۴ ۲۳۸ ۴۲۶ ۲۴۶ ۴۲۰ ۲۷۸ ۴۳۳ ۲۹۵ ۴۳۳ ۳۱۵ ۴۲۲ ۳۳۳ ۴۲۵ ۳۴۰ ۴۳۸ ۳۵۲ ۴۴۰ ۳۶۳ ۴۶۰ ۳۷۷ ۴۵۴ ۳۹۱ ۴۶۰ ۳۹۴ ۴۷۶ ۴۲۷ ۴۸۳ ۴۵۳ ۵۱۰ ۴۵۴ ۵۳۶ ۴۵۷ ۵۵۱ ۴۰۰ ۵۵۶ ۳۴۴ ۵۸۲ ۳۱۴ ۵۹۷ ۳۱۳ ۵۸۳ ۳۲۳ ۵۸۸ ۳۲۹ ۵۸۶ ۳۳۰ ۵۷۳ ۳۱۳ ۵۷۲ ۳۰۴ ۵۷۹ ۲۸۸ ۵۸۰ ۲۶۶ ۵۶۱ ۲۵۴ ۵۶۰ ۲۳۷ ۵۷۶ ۲۲۶ ۵۷۱ ۲۲۳ ۵۸۴ ۲۰۴ ۵۹۴ [[ناحیه لیماسول|لیماسول]]
|-
poly ۳۹۳ ۴۷۲ ۴۱۴ ۴۴۵ ۴۲۸ ۴۵۱ ۴۴۱ ۴۴۹ ۴۵۳ ۴۵۷ ۴۷۳ ۴۴۵ ۴۷۸ ۴۳۵ ۴۸۲ ۴۳۱ ۴۹۰ ۴۳۸ ۵۱۴ ۴۳۶ ۵۲۴ ۴۲۹ ۵۱۹ ۴۱۴ ۵۳۴ ۴۲۱ ۵۴۹ ۴۱۲ ۵۶۱ ۴۱۹ ۵۶۹ ۳۹۵ ۵۵۵ ۳۶۷ ۵۶۵ ۳۴۳ ۵۹۲ ۳۴۹ ۶۰۴ ۳۳۸ ۶۲۲ ۳۳۷ ۶۲۹ ۳۶۴ ۶۵۴ ۳۹۱ ۶۴۹ ۴۱۰ ۶۲۲ ۴۳۶ ۶۰۴ ۴۹۷ ۴۷۵ ۵۵۳ ۴۵۷ ۵۵۱ ۴۵۷ ۵۱۷ ۴۳۱ ۴۸۱ [[استان لارناکا|لارناکا]]
| [[ناحیه پافوس]] || {{Lang|el|Πάφος}} || {{Lang|tr|Baf}} || [[پافوس]] || 88,276
poly ۲۹۹ ۱۷۹ ۳۰۷ ۲۵۰ ۴۸۳ ۲۷۰ ۵۳۲ ۲۶۱ ۵۳۴ ۲۵۲ ۵۸۳ ۲۴۵ ۶۳۷ ۲۱۵ ۶۲۷ ۲۰۵ ۵۱۷ ۲۱۸ ۳۸۶ ۲۰۳ ۳۳۴ ۱۹۹ [[استان کیرنیا|کیرنیا]]
|-
poly ۵۸۲ ۲۳۹ ۵۸۹ ۳۰۰ ۵۷۷ ۳۲۳ ۶۲۱ ۳۳۷ ۶۳۲ ۳۶۵ ۶۸۰ ۳۷۳ ۶۹۳ ۳۶۹ ۷۳۶ ۴۱۰ ۷۸۱ ۴۰۶ ۸۱۷ ۴۱۹ ۷۸۰ ۳۶۲ ۷۴۰ ۲۶۶ ۷۶۵ ۲۲۴ ۸۰۹ ۲۱۳ ۸۴۶ ۱۶۹ ۹۱۷ ۱۳۳ ۹۶۴ ۹۱ ۹۷۲ ۷۲ ۱۰۳۴ ۴۳ ۱۰۴۲ ۱۵ ۹۱۹ ۷۶ ۷۱۶ ۱۷۳ ۶۸۴ ۱۷۰ ۶۳۰ ۲۰۱ ۶۳۴ ۲۰۹ [[فاماگوستا|استان آیاناپا (فاماگوستا)]]
| [[ناحیه فاماگوستا]] || {{Lang|el|Αμμόχωστος}} || {{Lang|tr|Gazimağusa}} || [[فاماگوستا]] || 46,629
poly ۲۲۴ ۵۸۷ ۲۲۵ ۵۷۲ ۲۳۷ ۵۷۸ ۲۶۱ ۵۶۰ ۲۸۷ ۵۷۹ ۳۱۹ ۵۷۶ ۳۲۸ ۵۷۸ ۳۱۷ ۵۸۸ ۳۳۸ ۵۹۵ ۳۵۱ ۶۳۸ ۳۰۸ ۶۳۶ ۲۸۲ ۵۸۵ [[آکروتیری و دکلیا|آکروتیری]]
|-
poly ۶۴۹ ۴۱۰ ۶۵۴ ۳۹۵ ۶۳۸ ۳۷۱ ۶۵۲ ۳۵۸ ۶۵۶ ۳۷۸ ۶۶۷ ۳۶۸ ۶۹۰ ۳۷۳ ۷۳۷ ۴۱۸ ۷۲۳ ۴۲۸ ۶۸۱ ۴۰۹ [[آکروتیری و دکلیا|دکلیا]]
| [[ناحیه گیرنه]] || {{Lang|el|Κερύvεια}} || {{Lang|tr|Girne}} || [[کایرنیا]] || {{ن-م}}
</imagemap>
| [[ناحیه فاماگوستا|فاماگوستا]] || {{چپ‌چین}}Αμμόχωστος (Ammochostos){{پایان چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Gazimağusa/Mağusa{{پایان چپ‌چین}}
| [[ناحیه گیرنه|گیرنه]] || {{چپ‌چین}}Κερύvεια (Keryneia){{پایان چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Girne{{پایان چپ‌چین}}
| [[ناحیه لارناکا|لارناکا]] || {{چپ‌چین}}Λάρνακα (Larnaka){{پایان چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Larnaka/İskele{{پایان چپ‌چین}}
| [[ناحیه لیماسول|لیماسول]] || {{چپ‌چین}}Λεμεσός (Lemesos){{پایان چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Limasol/Leymosun{{پایان چپ‌چین}}
| [[ناحیه نیکوزیا|نیکوزیا]] || {{چپ‌چین}}Λευκωσία (Lefkosia){{پایان چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Lefkoşa{{پایان چپ‌چین}}
| [[ناحیه پافوس|پافوس]] || {{چپ‌چین}}Πάφος (Pafos){{چپ‌چین}} || {{چپ‌چین}}Baf/Gazibaf{{پایان چپ‌چین}}
|}