تفاوت میان نسخه‌های «شاهین سرکیسیان»

←‏منابع: اصلاح ارقام
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
(←‏منابع: اصلاح ارقام)
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی = ایوبی|نام = وحید | عنوان = شاهین سرکیسیان (کارگردانان تئاتر معاصر ایران ۱)| ترجمه = | جلد = | سال = ۱۳۸۶| ناشر = نشر تجربه|مکان = | شابک = | صفحه = | پیوند = | بازیابی = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب |نام خانوادگی= شیدفر|نام = علی |نشانی = http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850521/world/artw.htm |عنوان = به بهانه انتشار کتاب «شاهین سرکیسیان» بنیانگذار تئاتر نوین ایران، ادای دین| ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = علیزاد| نام = علی اکبر| نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = سفر شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران| ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = سال دهم| شماره = ۳۸ | سال = ۱۳۸۵| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=6ED0B1E9-6D58-4623-9E9F-3EA636237477| بازیابی = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ | رف =}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =لازاریان | نام = ژانت د |فصل=تئاتر |عنوان = دانشنامه ایرانیان ارمنی |ترجمه= |ناشر = انتشارات هیرمند | شهر= تهران| کوشش= |ویرایش= |صفحه = ۴۲۹–۴۲۸| سال= ۱۳۸۲| شابک= 3۹۶۴-50۶۹۷۴-6974۵۰-964۳ }}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = میثاق | نام = کاوه | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = مرگ در پاییز: یادی از شاهین سرکیسیان| ژورنال = چیستا | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = ۵۲ | سال = ۱۳۶۷ | صفحه = ۹۸–۱۰۶| پیوند = | بازیابی = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = یونانسیان| نام = ایساک| نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = یادی از شاهین سرکیسیان| ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = ۷۷ | سال = ۱۳۹۵| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=A6919260-0D4F-4A79-82A1-A23AE1864173 | بازیابی = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = رونمایی از مجموعهٔ روزنهٔ آبی نکوداشت شاهین سرکیسیان پایه‌گذار تئاتر نوین ایران| ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = سال بیستم| شماره = ۷۷ | سال = ۱۳۹۵| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=61FC1E29-30E8-4F57-B45A-0B774472F3F2 | بازیابی = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ | رف = روابط عمومی مؤسسه ترجمه و تحقیق هور}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/theater/c5c1171384739_sarkisian_shahin_p1.php/چند-نكته-درباره-كتاب-شاهین-سركیسیان-بنیانگذار |عنوان = چند نکته دربارهٔ کتاب «شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران» (مردی که تئاتر را با حروف بزرگ می‌دید)| ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.honaronline.ir/بخش-اخبار-3/73169-شاهین-سرکیسیان-روزنه-ای-رو-به-امید-یادداشت-دولت-آبادی-برای-سالروز-درگذشت-بنیانگذار-تئاتر-ملی |عنوان = شاهین سرکیسیان روزنه‌ای رو به امید / یادداشت دولت‌آبادی برای سالروز درگذشت بنیانگذار تئاتر ملی| ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = هایراپطیان| نام = میشا | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = سرکیسیان و هنر او| ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = سال دهم| شماره = 38۳۸ | سال = 1385۱۳۸۵| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=82C865D6-8E4C-41B8-B338-B7403CBD5744 | بازیابی = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = |عنوان = | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = تئاتر ملی: یعنی یک تئاتر ایرانی - گزارش مراسم بزرگداشت شاهین سرکیسیان به مناسبت نودمین سالگرد تولد او| ژورنال = نمایش| مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = ۲۴ و ۲۵| سال = ۱۳۷۸| صفحه = ۸۵| پیوند = | بازیابی = ۱ اکتبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = |عنوان = | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = |عنوان = | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = |عنوان = | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = هایراپطیان| نام = میشا | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = سرکیسیان و هنر او| ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = سال دهم| شماره = 38 | سال = 1385| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=82C865D6-8E4C-41B8-B338-B7403CBD5744 | بازیابی = ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = تئاتر ملی: یعنی یک تئاتر ایرانی - گزارش مراسم بزرگداشت شاهین سرکیسیان به مناسبت نودمین سالگرد تولد او| ژورنال = نمایش| مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = ۲۴ و ۲۵| سال = ۱۳۷۸| صفحه = ۸۵| پیوند = | بازیابی = ۱ اکتبر ۲۰۱۸}}
* {{cite book |last1=Brisbane |first1=Katherine |last2=Chaturvedi |first2=Ravi |last3=Majumdar |first3=Ramendu |last4= Pong|first4= Chua Soo |last5= Tanokura|first5=Minoru |author-link5= |date= |year= |orig-year= |chapter= |trans-chapter= |chapter-url= |chapter-format= |title= The World Encyclopedia of Contemporary Theatre |url= |format= |type= |series= |language= |volume=Volume 5: Asia/Pacific |issue= |edition= |location= |publisher= |page=206 |pages= |isbn= |access-date= |ref=}}