تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه بین‌المللی کالیکوت»

خنثی‌سازی ویرایش 25951131 توسط Hosseinronaghi (بحث)شرکت با بحران مالی مواجه شده و در انگلیسی هم با این توضیح حذف شده است all Jet routes have been removed until they actually resume
جز (1 ویرایش خرابکارانهٔ 99.135.196.88 (بحث) به آخرین ویرایش Dexbot خنثی‌سازی شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 25951131 توسط Hosseinronaghi (بحث)شرکت با بحران مالی مواجه شده و در انگلیسی هم با این توضیح حذف شده است all Jet routes have been removed until they actually resume)
برچسب: خنثی‌سازی
|[[هواپیمایی اتحاد]]| [[فرودگاه بین‌المللی ابوظبی|ابوظبی]]
|[[ایندی‌گو]]| [[فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی|ایندیرا گاندی]]، [[فرودگاه بین‌المللی حمد|حمد]]، [[فرودگاه بین‌المللی دوبی|دوبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی|چاتراپاتی شیواجی]]، [[فرودگاه بین‌المللی مسقط|مسقط]]، [[فرودگاه بین‌المللی شارجه|شارجه]]
|[[جت ایرویز]]|[[فرودگاه بین‌المللی بنگالورو|بنگالورو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ملک فهد|ملک فهد]]، [[فرودگاه بین‌المللی حمد|حمد]]، [[فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی|چاتراپاتی شیواجی]]
|[[عمان ایر]]| [[فرودگاه بین‌المللی مسقط|مسقط]]، [[فرودگاه صلاله|صلاله]]
|[[هواپیمایی قطر]]| [[فرودگاه بین‌المللی حمد|حمد]]