باز کردن منو اصلی

تغییرات

|''[[در عین حال: مجموعه مقاله‌ها]]''||{{بلی}}||||||||
|-
|''[[درد بی خویشتنی،بی‌خویشتنی: بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفهٔ غرب]]''||{{بلی}}||||نشر پرواز{{سخ}}[[نشر نو]]||||
|-
|''[[یک گفتگو]]''||{{بلی}}||||نشر کارنامه||۱۳۷۶||با [[ناصر حریری]]، ۲۱۹ صفحه