تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسین میثاقی»

افزودن {{pp-blp}} (T)
جز محمدحسین میثاقی» را محافظت کرد: نقض سیاست زندگی‌نامه زندگان ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)) [انتقال=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC))))
(افزودن {{pp-blp}} (T))
{{pp-blp|small=yes}}
{{جعبه زندگینامه
| اندازه جعبه =