تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
'''متاتارس''' {{انگلیسی|Metatarsus}} به استخوان‌های کف پا که در هر پا پنج عدد هستند گفته می‌شود.
== آناتومی ==
استخوانهای [[مچ پا]] را [[تارس]] گویند که شامل دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[تالوس]] و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] یا کالکانئوس (هیندفوت [[Hindfoot]]) یعنی پشت پا و جلوتر از این دو گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام های (استخوان‌های [[استخوان مکعبی]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] و استخوان‌های [[کونیفرم]] داخلی،میانی و خارجی) (میدفوت [[Midfoot]]) یا پای میانی می باشد.
 
در '''کف پا''' جلوتر از استخوان‌های [[تارس]] پنج استخوان بلند قرار دارند که به آن‌ها [[متاتارس]] می‌گویند و در واقع '''کف پا''' را می‌سازند. متاتارسها و انگشتان پا (فور فوت [[Forefoot]]) را تشکیل می‌دهند.