تفاوت میان نسخه‌های «سیاهرگ درشت‌نئی پسین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| DrainsFrom =
| Source = [[fibular veins]]
| DrainsTo = [[ساهرگسیاهرگ پشت‌زانویی]]
| Artery = [[سرخرگ درشت‌نی خلفی]]
}}
 
این سیاهرگ‌ها خون قسمت‌های خارجی و داخلی کف‌پا را دریافت کرده و از کمپارتمان خلفی ساق پا عبور کرده و در حفره پشت‌زانو به [[سیاهرگ درشت‌نی قدامی]]<ref>Anterior tibial vein</ref> پیوسته و تشکیل [[سیاهرگ پشت‌زانویی]]<ref>Popliteal vein</ref> را می‌دهند.
 
 
مهمترین سیاهرگ‌های پرفوران در این ناحیه شامل:
پرفوران‌های بالایی، داخلی و پایینی cockett می‌باشد.<ref>the Cockett perforators, superior,medial and inferior.</ref>.<ref name="Cavezzi">{{cite journal |doi=10.1016/j.ejvs.2005.07.020 |title=Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy |year=2006 |last1=Cavezzi |first1=A. |last2=Labropoulos |first2=N. |last3=Partsch |first3=H. |last4=Ricci |first4=S. |last5=Caggiati |first5=A. |last6=Myers |first6=K. |last7=Nicolaides |first7=A. |last8=Smith |first8=P.C. |journal=European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |volume=31 |issue=3 |pages=288–99 |pmid=16230038}}</ref>
 
==نگارخانه==
<gallery>