تفاوت میان نسخه‌های «جورج قدیس و اژدها»

پرونده:Pendant with Saint George.jpg|[[Pendant with Saint George|آویز با سنت جورج]] توسط [[Lluís Masriera i Rosés|لوئوس Masriera i Rosés]] (1902) ، بارسلونا.
پرونده:St. George and the Dragon - Briton Riviere.jpg|''سنت جورج و اژدها'' توسط [[Briton Reviere|بریتون ریویر]] ( [[Briton Reviere|زاده]] 1914).
پرونده:1914 Sydney Half Sovereign - St. George.jpg|[[Sovereignسکه (Britishطلای coin)|حاکمیتبریتانیا سال 1914]] با حکاکی [[Benedetto Pistrucci|بنتتو پستروچی]] .
پرونده:Ł1 1940 E E.jpg|برگشت به [[Bank of England £1 note|نت 1 پوند انگلیسی]] در سال 1940
پرونده:Britain Needs You at Once - WWI recruitment poster - Parliamentary Recruiting Committee Poster No. 108.jpg|پوستر استخدام بریتانیا WWI.
پرونده:2002 Bentley State Limousine ornament.jpg|''سنت جورج'' [[Edward Seago|ادوارد سیگو]] و [[Edward Seago|ماسک]] اتومبیل ''اژدها'' که توسط سلطنت انگلیس استفاده می شود (1952)
</gallery>