داهومی: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۴ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
توضیحات نگاره
(افزودن نگاره)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(توضیحات نگاره)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
|government_type=Monarchy
|year_start=c. 1600
|year_end=1904۱۹۰۴
|event1=[[Dakodonu]] begins conquest on Abomey Plateau
|date_event1=c. 1620
|event2=[[Agaja|King Agaja]] conquers [[آلادا، بنین]] و [[Kingdom of Whydah|Whydah]]
|date_event2=1724–1727۱۷۲۴–۱۷۲۷
|event3=[[Ghezo|King Ghezo]] defeats the [[Oyo Empire]] and ends tributary status
|date_event3=1823۱۸۲۳
|event_start=[[Aja people|Aja]] settlers from Allada settle on Abomey Plateau
|s1=French Dahomey
|
|image_map= Royaume du Danhomè 1894.svg
|image_map_caption= پادشاهی داهومی در حدود سال ۱۸۹۴
|
|capital=[[آبومی، بنین]]