تفاوت میان نسخه‌های «عبدالعلی لطفی»

 
== درگذشت ==
عبدالعلی لطفی در حالی که در بستر بیماری بود توسط عده‌ای در خانه خود مورد هجوم قرار گرفت و به سختی مجروح شد. افراد با شکستن در، داخل منزل او شدند و پیکر ناتوان و ضعیف او را از تخت به زیر کشیدند و با چوپ و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شیون‌های همسرش و اهل خانه کار را درمان نکرد و آن قدر آن پیرمرد را کتک زدند که به حال [[کما|اغما]] رفت. وی اندکی بعد در ۲۴ شهریور ۱۳۳۵ ه‍.خ در ۷۷ سالگی درگذشت.<ref>[http://vista.ir/article/70496/رویداد-تلخ-کتک-زدن-و-کور-کردن-وزیر-دادگستری-دکتر-مصدق-(در-این-روز-۲۷-سپتامبر) رویداد تلخ کتک زدن و کور کردن وزیر دادگستری دکتر مصدق]</ref>
 
== منابع ==