تفاوت میان نسخه‌های «الگو:کارمینه گالونه»

''وجوه عشق'' (۱۹۲۴)
(آخرین روزهای پمپئی (فیلم ۱۹۲۶))
(''وجوه عشق'' (۱۹۲۴))
* ''[[دریای ناپل]]'' (۱۹۱۹)
* ''[[On with the Motley]]'' (۱۹۲۰)
* ''[[Theوجوه Faces of Love (film)|The Faces of Loveعشق]]'' (۱۹۲۴)
* ''[[The Fiery Cavalcade]]'' (۱۹۲۵)
* ''[[آخرین روزهای پمپئی (فیلم ۱۹۲۶)|آخرین روزهای پمپئی]]'' (۱۹۲۶)