تفاوت میان نسخه‌های «شاه تهماسب یکم»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
پس از کشته شدن چوهه سلطان، سلطان حسین‌خان شاملو به صدارت رسید. الامه سلطان تکلو امیرالامرای [[آذربایجان]] از ترس اقدام سلطان حسین‌خان شاملو به [[عثمانی]] گریخت و مدتی بعد محرک سلطان سلیمان در حمله به [[ایران]] شد.
 
ازبکان به سرکردگی عبیدالله خان دو بار دیگر به خراسان حمله کردند اما هر دو بار به دلیل مقابله سپاه ایران مجبور به بازگشت شدند تا اینکه عبیدالله خان شاه خونریز ازبک به مرگ طبیعی مرد و خراسانیان چند صباحی از نحبنهب و غارت ازبکان ایمن شدند.
 
پس از عبیدالله خان مرز خراسان تا ۱۱ سال در آرامش به سر بردبرد؛ تا اینکه بار دیگر یکی از امرای ازبک به هرات حمله کرد و ناکام ماند. از آن پسپس، دیگر تا زمان مرگ [[شاه اسماعیل دوم]]، ازبکان خیال فتح خراسان را از سر به در کردند.
 
== هجوم عثمانیان ==