تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:جعبه کاربر/نساجی مازندران»

مشکل کپیرایت داشت. لوگوها حق منصفانه دارند و فقط در مقاله اصلی قابل استفاده اند
(به روز کردن عکس)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
(مشکل کپیرایت داشت. لوگوها حق منصفانه دارند و فقط در مقاله اصلی قابل استفاده اند)
برچسب: واگردانی دستی
 
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: {{{2|#b50101ff}}}; border:solid {{{1|#555}}} 1px; margin: 1px;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: {{{1|black}}}; text-align: center; font-size: {{{5|{{{id-s|14}}}}}}pt; color: {{{2|#000029ff}}};" | '''{{{3|
[[پرونده:Nassaji 2018fan logobanner 1.svg|svg|105px|وسط]]}}}'''
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: #000029ff;" | این کاربر هوادار '''[[نساجی مازندران|{{Color|#000029ff|باشگاه نساجی مازندران}}]]''' است.
|}