تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: هنوزدر⟸هنوز در)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== امپراتوری ==
{{اصلی|امپراتوری}}
امپراتوری به گونه‌ای از حکومت پادشاهی گفته می‌شود که دارای سرزمین‌هایی پهناور باشد که در این سرزمین‌ها مردمانی با [[نژاد]] و فرهنگ و زبان متفاوتی زندگی می‌کنند. به شخصی که در رأس حکومت امپراتوری قرار دارد [[امپراتور]] گفته می‌شود. امروزه دیگر نظام امپراتوری در جهان وجود ندارد و همهٔ آن‌ها در جریان [[جنگ جهانی اول]] و [[جنگ جهانی دوم]] و اتفاقات پس از آن از میان رفتند.امپراتوری واژه ای غربی است و به جای ان بهتر است از واژه شاهنشاهی استفاده شود.پهناورترین امپراتوری تاریخ امپراتوری بریتانیامغول کبیرها بوده است.
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس