فرم (موسیقی): تفاوت میان نسخه‌ها

(۱ ویرایش Pars.amin99 (بحث) برگردانی شد: رایج نیست (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== انواع فرم در موسیقی عامه‌پسند غرب ==
بعضی از فرم‌های موسیقایی، از جمله فرم‌های شکل‌شکل گرفته با محوریت ژانر، غالباغالباً در موسیقی عامه‌عامه مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرم‌های مورد استفاده در موسیقی عامه اغلب از فرمهایفرم‌های استروفیک (به [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]: Strophic، با ساختار آهنگین AAA)، فرمهایفرم‌های 32۳۲ میزانی (با ساختار آهنگین AABA)، فرمهایفرم‌های ترجیع‌بندی (با ساختار AB) و فرمهایفرم‌های 12۱۲ میزانی [[بلوز]] (با ساختار AAB) پا به عرصه‌یعرصهٔ وجود می‌نهند.<ref name=":0">[https://www.songstuff.com/song-writing/article/song-form-overview/ "A Guide To Song Forms – Song Form Overview"]. ''Songstuff''.</ref>
 
=== فرم‌های مقطعی ===
* AABA : سبک عامه‌یعامه‌پسند آمریکایی
 
* AABA : سبک عامه‌ی آمریکایی
* AB : بیت/ترجیع‌بند
** ABC : بیت/ترجیع‌بند/بریج (به [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]: Bridge)
 
=== فرم‌های گسترده ===
فرمهایفرم‌های گسترده اصطلاحااصطلاحاً به فرمهاییفرم‌هایی گفته می‌شود که ریشه در یکی از فرمهایفرم‌های مقطعی دارد، حال آنکه این فرمهافرم‌ها به واسطه‌یواسطهٔ قطعاتی الحاقی گسترده شده اندشده‌اند. به عنوانبه‌عنوان مثال:
 
* AAAAA
 
=== فرم‌های ترکیبی ===
این نوع از فرمهایفرم‌های موسیقایی که به فرمهایفرم‌های دوگانه (به [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]: Hybrid) هم معروف هستند، نتیجه‌ینتیجهٔ ترکیب دو یا چند نوع از فرمهایفرم‌های موسیقایی با یکدیگر است.
 
== انواع فرم در موسیقی ایرانی ==