تفاوت میان نسخه‌های «کرج»

 
== نام ==
بر پایهٔ زبان[[گویش کرجی|گویش کهن کرج،کرج]]، نام کرج از واژهٔ کاوک به معنی «''میان تهی''» گرفته شده و به خاطر این است که کرج میان دره واقع شده‌است. همچنین وجه تسمیهٔ دیگر آن از واژهٔ «''کراج''» است و با پیشینهٔ تاریخی آن در تپهٔ [[آتشگاه (کرج)|آتشگاه]]، کوه‌های [[کلاک (دماوند)|کلاک]]، [[قلعه دزدبند شهرستانک|قلعهٔ دختر شهرستانک]] و قلعهٔ [[اشتهارد]] که در روزهای تابستان برای خبررسانی و دیده‌بانی آتش‌افروزی می‌شده، مرتبط است. همچنینبر گفتهٔاساس دیگریگزارش موجودخبرگزاری است کهفارس، نام کرج از واژهٔ کوه رج به معنی محلی که کوه‌های ردیف شده دارد، می‌دانددارد و مورددرجای دیگری کهاز بهاین آن اشاره شدهگزارش نام کرج را بدست آمده از واژهٔ اکراج به معنی بانگ و فریاد می‌داند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920430000069|عنوان=ریشه نام کرج از کجا آمده‌است | ناشر =فارس |تاریخ =۱۳۹۲-۰۴-۳۰ |تاریخ بازبینی=۱۳۹۲-۱۲-۲۴}}</ref>
 
در [[فرهنگ نفیسی]]، کرج به معنی گوی، گریبان، چاک و شکاف آمده و آن رودخانه ایست که در کوه‌های شمال غربی [[شهر ری|ری]] جاری می‌شد و بلوک [[شهریار (تهران)|شهریار]] و ساوجبلاغ را مشروب می‌سازد و نام دهی است در کنار این رودخانه که [[قاجاریان|پادشاهان قاجار]] در آنجا بناها و قصرهای عالیه برپا نموده‌اند. همچنین در کتاب‌های مختلف آمده، لفظ کرج از واژهٔ "''کرژ''" به معنی کوهپایه‌است.<ref name="karaj"/>