تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی»

!ردیف!!نام{{سخ}}شهرستان!!مرکز!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۸۵)!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۹۰)!!قطب تولید!!تصویر محصول
|-
| '''*'''||'''[[استان آذربایجان شرقی|آذربایجان شرقی]]'''||'''[[تبریز]]'''||'''۳٬۵۲۷٬۲۶۷'''||'''۳٬۷۲۴٬۶۲۰'''||'''زردآلو، سنجد<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/2864417]</ref>'''||'''[[پرونده:Korina 2011-'''11-06 Elaeagnus angustifolia.jpg|150px|سنجد]]
|-
| ۱||[[شهرستان تبریز|تبریز]]||[[تبریز]]||۱٬۵۵۷٬۲۴۱||۱٬۶۹۵٬۰۹۴||دانه‌های روغنی (شامل کلزا)<ref>[https://www.irna.ir/news/83748881]</ref>||[[پرونده:Raps (Brassica napus).JPG|150px|کلزا]]