تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/رأی‌مندان»

(←‏فهرست رأی‌مندان: + فهرست کاربرانی که در انتخابات رأی داده‌اند.)
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:AbDaryaee|AbDaryaee]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:ArefKabi|ArefKabi]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Darafsh|Darafsh]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Hosseinronaghi|Hosseinronaghi]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:In fact|In fact]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:KOLI|KOLI]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Mahdi Mousavi|Mahdi Mousavi]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Nightdevil|Nightdevil]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Samuel T.Owen|Samuel T.Owen]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Shahab760|Shahab760]]}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Shahnamk|Shahnamk]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Sicaspi|Sicaspi]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Sunfyre|Sunfyre]]}}
|
|-
|قطع دسترسی
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Telluride|Telluride]]}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Tgeik|Tgeik]]}}
|
|-
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:محک|محک]]}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:مرتضا|مرتضا]]}}
|
|-