تفاوت میان نسخه‌های «فتیش»

خنثی‌سازی ویرایش 33633602 از بسالالال بسالالال (بحث) در صفحهٔ ابهام‌زدایی تولید محتوا نکنید.
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 33633602 از بسالالال بسالالال (بحث) در صفحهٔ ابهام‌زدایی تولید محتوا نکنید.)
برچسب: خنثی‌سازی
* [[فتیشیسم]] در انسان‌شناسی
فتیش در فرهنگ لغت به معنای صنم و بت میباشد . فتیش معانی گسترده ای دارد که در خصوص پردازشهای جنسی بیشتر خود را نمایان میکند fetish worship به معنای بت پرستی است و فرد پرستنده اغلب آقا بوده و فرد ستایش شونده اکثرا خانم است به گونه ای که مانند خداوند مورد پرستش و ستایش واقع میگردد که ممکن است دلایل متعددی در این رفتار نامتعارف دخیل باشد .
* [[فتیشیسم جنسی]] در روانشناسی جنسی
 
{{ابهام‌زدایی}}