تفاوت میان نسخه‌های «۱۳۳۰ (خورشیدی)»

 
== زادروزها ==
* [[احمد۱۱ توکلیفروردین]] - [[مصطفی معین]]: پزشک، سیاستمدار ایرانی و وزیر کارعلوم و امورتحقیقات اجتماعیو ایرانفناوری دراسبق کابینه اول میر حسین موسویایران.
* [[۱۷ آذر]] - [[سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد]] دانشمند و محقق ایرانی
* [[۲۳ دی]] - [[محمد علی نجفی]] سیاستمدار ایرانی و از بنیانگذاران حزب [[کارگزاران سازندگی]] .
;تاریخ نامشخص
* [[احمد توکلی]]: سیاستمدار ایرانی و وزیر کار و امور اجتماعی ایران در کابینه اول [[میر حسین موسوی]].
* [[کیانوش عیاری]] نویسنده و کارگردان ایرانی
* [[سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد]] دانشمند و محقق ایرانی
* [[مرجان قنبری مهر]]: استادایرانی نوازندگی و نوازنده ویولن کلاسیک .
* [[محمد رضا عارف]]: وزیر پست و تلگراف و تلفن در کابینه اول خاتمی و معاون اول رئیس جمهور ایران در کابینه دوم خاتمی.
* دکتر[[مصطفی معین]]: پزشک، سیاستمدار ایرانی و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اسبق ایران.
* [[۲۳ دی]] - [[محمد علی نجفی]] سیاستمدار ایرانی و از بنیانگذاران حزب [[کارگزاران سازندگی]] .
* [[نصرالله معین]] او خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی است. او بیشتر با نام [[معین]] شناخته می‌شود.
* [[علی آقامحمدی]] نماینده مردم [[همدان]] در دوره‌های [[دوره اول مجلس شورای اسلامی|اول]]، [[دوره دوم مجلس شورای اسلامی |دوم]] و [[دوره سوم مجلس شورای اسلامی |سوم]] [[مجلس شورای اسلامی]]
 
== درگذشت‌ها ==