کارل جراسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
افزودن ردهٔ «دانش‌آموختگان کالج کنیون» به کمک توفاویکی رده
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
جز (افزودن ردهٔ «دانش‌آموختگان کالج کنیون» به کمک توفاویکی رده)
[[رده:استادان دانشگاه ایالتی وین]]
[[رده:اعضای خارجی انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد]]
[[رده:اعضای فرهنگستان علوم برزیل]]
[[رده:اعضای فرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:دانشمندان یهودی اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشگاه ویسکانسین-مدیسن]]
[[رده:دانش‌آموختگان کالج کنیون]]
[[رده:درگذشتگان ۲۰۱۵ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان در کالیفرنیا]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان کبد]]
[[رده:دریافت‌کنندگان صلیب افتخار اتریشی برای علم و هنر، رده اول]]
[[رده:درگذشتگان ۲۰۱۵ (میلادی)]]
[[رده:دریافت‌کنندگان مدال ملی فناوری]]
[[رده:دور از وطن‌های اهل ایالات متحده آمریکا در مکزیک]]
[[رده:راه‌یافتگان به تالار مشاهیر مخترعین ملی]]
[[رده:زادگان ۱۹۲۳ (میلادی)]]
[[رده:فرماندهان دریافت‌کننده نشان افتخار شایستگی جمهوری فدرال آلمان]]
[[رده:مخترعان یهودی]]
[[رده:نمایشنامه‌نویسانمهاجرین یهودی‌تباریهودی اهلاز اتریش به ایالات متحده آمریکاپس از آنشلوس]]
[[رده:نمایشنامه‌نویسان سده ۲۰ (میلادی) اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:نمایشنامه‌نویسان یهودی‌تبار اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:یهودیان اشکنازی]]
[[رده:یهودیان سفاردی سده ۲۰ (میلادی)]]
[[رده:دور از وطن‌های اهل ایالات متحده آمریکا در مکزیک]]
[[رده:مهاجرین یهودی از اتریش به ایالات متحده پس از آنشلوس]]
[[رده:اعضای فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد]]
[[رده:دریافت‌کنندگان صلیب افتخار اتریشی برای علم و هنر، رده اول]]