تفاوت میان نسخه‌های «مهدی بیانی»

* مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ۱۵، ش ۵ و ۶ (مرداد ۱۳۴۷)
* [[محمد دبیرسیاقی]] / Encyclopaedia Iranica, s.v. "Baya ni” / by M. Dabirsiâqi
* {{یادکرد وب|نویسنده = قلیچ‌خانی٬ حمیدرضا|نشانی = http://khoshnevisi.net/comment.php?comment.news.514 |عنوان = فهرست خوشنویسان دوران قاجار تا معاصر| ناشر = پایگاه اطلاع‌رسانی خوشنویسی ایران |تاریخ = ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ |تاریخ بازدید = ۷ دی ۱۳۸۹}}
 
</small>