تفاوت میان نسخه‌های «سامانه جرم‌متغیر»

افزودن رده
(افزودن رده)
{{بهبود منبع|تاریخ=مارس ۲۰۱۲}}
{{جعبه اطلاعات-نیاز|تاریخ=مارس ۲۰۱۲}}
{{رده-نیاز|تاریخ=مارس ۲۰۱۲}}
اکثرا در مسائل فیزیک راجع به وضعیت‌هایی بحث می‌شود که در آنها جرم اشیا مورد نظر در خلال حرکت ثابت است, در حالی که در بسیاری از موارد چنین نیست. مانند ''قطرات باران'' که در حین سقوط قطره‌های ریزتر را جمع می‌کنند, که به افزایش جرمشان می‌انجامد. '''[[موشک]]‌ها''' با سوزاندن سوخت خود و با بیرون دادن گازهای حاصل خودشان را به جلو می‌رانند. به این ترتیب موشک‌ها در حین شتاب گرفتن جرم از دست می‌دهند, و این تغیر جرم بر حرکتشان تاثیر می‌گذارد.
 
==منابع==
* مکانیک تحلیلی/ گرانت فولز, جورج کسیدی/ ترجمه جعفر قیصری/ مرکز نشر دانشگاهی
 
[[رده:فیزیک]]
[[رده:حرکت]]
[[رده:دینامیک]]
[[رده:مکانیک]]
[[رده:مکانیک آماری]]
[[رده:مکانیک تحلیلی]]
۹۴

ویرایش