انجمن صنعت ضبط موسیقی ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر