جام جهانی فیفا ۲۰۰۲ (بازی ویدئویی) - زبان‌های دیگر