ویکتور آمادئوس دوم

ویکتور آمادئوس دوم (ویتوریو آمدیوس سباستیانو؛ ۱۴ مه ۱۶۶۶ – ۳۱ اکتبر ۱۷۳۲) دوک ساووا از سال ۱۶۷۵ تا ۱۷۳۰ میلادی بود. در ضمن، عناوین دیگر او نیز عبارت بودند از: شاهزاده پیمونت، کنت آئوستا و موریانا و نیس، مارکی سالوزا و دوک مونتفرات. لوئی چهاردهم شاه فرانسه کوشید که با انجام ازدواج ویکتور آمادئو و برادرزاده خود یعنی آن ماری دی اورلئان، نفوذ فرانسه را بر ساووا گسترش دهد اما ویکتور آمادئو خیلی زود خود را از این سلطه و نفوذ آزاد کرد. ویکتور آمادئوس دوم در سال ۱۶۷۵ میلادی به دنبال مرگ پدرش به قدرت رسید؛ اگرچه، به دلیل سن کم (نه سال)، مادرش نایب السطنه شد و تا ۱۶۸۴ میلادی، فرمانروای راستین کشور بود. ویکتور آمادئوس پس از به دست گرفتن قدرت، وارد عرصه سیاسی اروپا شد. او در جنگ جانشینی اسپانیا شرکت جست و از این طریق، در سال ۱۷۱۳، شاه سیسیل گردید اما پس از پایان جنگ، این عنوان از او گرفته شد و در عوض، عنوان شاه ساردنی را بدست آورد. مقامی که کلیه جانشینان او تا زمان ایجاد پادشاهی ایتالیا و سپس سقوط آن در ۱۹۴۵ میلادی، در تملک خود داشتند. ویکتور آمادئوس دوم، میراث فرهنگی قابل توجهی برای ساردنی برجای گذاشت: کاخ سلطنتی تورین، کاخ واناریا و باسیلیکا سوپریا.

ویکتور آمادئوس دوم
دوک ساووا
سلطنت۱۲ ژوئن ۱۶۷۵ – ۳ سپتامبر ۱۷۳۰
پیشینشارل امانوئل دوم
جانشینشارل امانوئل سوم
نایب السلطنهماری جین ساووا
شاه ساردنی
سلطنت۱۷ فوریه ۱۷۲۰ – ۳ سپتامبر ۱۷۳۰
پیشینکارل ششم، امپراتور مقدس روم
جانشینشارل امانوئل سوم
شاه سیسیل
پیشینفیلیپ پنجم اسپانیا با عنوان فیلیپ چهارم سیسیل
جانشینکارل ششم، امپراتور مقدس روم با عنوان کارل چهارم َسیسیل
زاده۱۴ مهٔ ۱۶۶۶
کاخ سلطنتی تورین، تورین، ایتالیا
درگذشته۳۱ اکتبر ۱۷۳۲ (۶۶ سال)
قلعه ریوولی، تورین، ایتالیا
آرامگاه
باسیلیکا سوپریا، تورین، ایتالیا

کناره‌گیری از سلطنت

ویرایش

ویکتور آمادئوس دوم در سپتامبر ۱۷۳۰ از سلطنت کناره‌گیری کرد و جای خود را به فرزندش، شارل امانوئل، داد.

منابع

ویرایش