ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/۲۰۱۷/هفته ۴۶

< ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟‏ | ۲۰۱۷
Выступление Ленина с Апрельскими тезисами в Таврическом дворце.gif