ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/۲۰۱۷/هفته ۴۹

< ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟‏ | ۲۰۱۷
Houghton FC8 V5946 869ve - Verne, frontispiece.jpg