ویکی‌پدیا:ابزارهای آمار ویکی‌پدیا

نمودار رشد ۸ ویکی اول

آمار کلی ویرایش

پرسمان‌های اصلی ویرایش

تعداد بازدید ویرایش

آمار ۲۰۲۲ ویرایش

 • تعداد کل بازدید از ویکی‌فا در سال ۲۰۲۲ = ۲٬۴۵۴٬۸۱۵٬۳۳۱
 • میانگین روزانه بازدید از ویکی‌فا :۶٬۷۰۷٬۱۴۶
 • تعداد کل ویرایش‌ها در سال ۲۰۲۲ = ۲٬۳۱۲٬۶۴۷
 • تعداد کل مقالات تازه ایجاد شده در سال ۲۰۲۲ = ۹۳٬۳۹۳
 • تعداد کاربران تازه عضو شده در ویکی‌فا در سال ۲۰۲۲ = ۶۶٬۶۳۵

آمار مقاله‌های ویکی‌پدیای فارسی بر پایه کیفیت ویرایش

آمار بر پایه کشور ویرایش

آمار مقاله‌ها ویرایش

 
برگرفته از پربیننده‌ترین مقالات ۲۰۱۱–۲۰۱۲
 
برگرفته از پربیننده‌ترین مقالات ۲۰۱۱–۲۰۱۲

فهرست مقاله‌های پربیننده بر پایه موضوع ویرایش

آمار مقاله‌های پر بیننده ویرایش

آمار پربیننده‌ترین مقالات ویکی‌فا

پربیننده‌ترین در سال میلادی ویرایش

فهرست مقاله‌ها برپایه حجم ویرایش

تفاوت این فهرست با ویژه:صفحه‌های_کوتاه دراین است که صفحه‌های ابهام‌زدایی در آن فهرست نمی‌گردند و همچنین برچسب و خصوصیات دیگر مقاله‌ها فهرست می‌گردد.

ابزارهای تول‌سرور ویرایش

 • تعداد مشارکت کاربرها در یک مقالهٔ خاص: این ابزار تعداد مشارکت همهٔ کاربرها در یک مقالهٔ خاص را مشخص می‌کند.
 • پربیننده‌ترین مقاله‌ها: با این ابزار می‌توانید پربیننده‌ترین مقاله‌ها را در بازه‌های روز ـ هفته ـ ماه ـ سال مشاهده کنید.
 • گراف و مقایسهٔ مقاله‌ها :با این ابزار می‌توانید میزان تغییرات در بازدید یک یا چند مقاله را به صورت همزمان مشاهده کنید.
 • آمار تغییرات یک مقاله بر پایهٔ حجم دانلود در مرورگر: این ابزار میزان نمایش یک مقالهٔ مشخص را به صورت نمودار نمایش می‌دهد.
 • درصد رشد یا کاهش در ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌پدیا: این ابزار ده مقالهٔ اول در بیشترین رشد بازدید و ده مقاله در بیشترین کاهش دیدن در میان ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌پدیا را نمایش می‌دهد.

متوسط حجم مقالات ویکی‌ها ویرایش

حجم متوسط مقالات ویکی‌پدیا برپایهٔ بایت (از چپ به راست):

 • sv:۲۹۹۵
 • ro:۳۳۱۶
 • fa:۳۳۴۰
 • fr:۵۶۴۹
 • vi:۶۷۱۱
 • pl:۶۹۳۲
 • it:۷۲۱۷
 • en:۷۶۷۳
 • de:۸۷۹۸
 • ru:۹۵۴۰
 • uk:۱۲۸۴۴

پیوندهای بیرونی در ویکی‌فا ویرایش

آمار کاربرها ویرایش

 
نمودار میزان ویرایش در هر روز تا سپتامبر ۲۰۱۱
 
رشد ویرایش در ویکی‌فا تا ۹–۱۱–۲۰۱۱
 
رشد ساخت مقاله در ویکی‌فا تا ۹–۱۱–۲۰۱۱

مقالات ساخته شده ویرایش

فهرست پیگیری‌ها ویرایش

ابزارهای تول‌سرور ویرایش

 1. نمایش فعالیت کاربر: این ابزار فعالیت کاربر را در فضای نام‌های متفاوت به صورت جدول نمایش می‌دهد.
 2. نمایش مقاله‌های ایجادشده توسط کاربراین ابزار مقاله‌های ایجادشده توسط کاربر را فهرست می‌کند.
 3. نمایش ویرایش‌های کاربر:این ابزار ویرایش‌های کاربر را به صورت ماهیانه نمایش می‌دهد.
 4. مشارکت‌های کاربر در کل پروژه‌های ویکی‌پدیا:این ابزار کل فعالیتهای کاربر را در همهٔ پروژه‌های ویکی‌پدیا مشخص می‌کند.
 5. نمایش فعالیت کاربر به صورت گراف: این ابزار فعالیت‌های کاربر را به صورت گراف نمایش می‌دهد.
  با افزودن عبارت EditCounterOptIn.js به m:Special:MyPage/EditCounterGlobalOptIn.js می‌توانید میزان آمار و گرافهای این ابزار را افزایش دهید.
 6. آمار کل ویکی‌ها ابن ابزار برای نمایش آمار کل ویکی‌ها کاربرد دارد.

آمار مدیران ویرایش

ابزارهای متفرقه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش