ویکی‌پدیا:ابزارهای آمار ویکی‌پدیا

نمودار رشد ۸ ویکی اول

آمار کلیویرایش

تعداد بازدیدویرایش

آمار مقاله‌های ویکی‌پدیای فارسی بر پایه کیفیتویرایش

آمار بر پایه کشورویرایش

آمار مقاله‌هاویرایش

فهرست مقاله‌های پربیننده بر پایه موضوعویرایش

آمار مقاله‌های پر بینندهویرایش

آمار پربیننده‌ترین مقالات ویکی‌فا

پربیننده‌ترین در سال میلادیویرایش

فهرست مقاله‌ها برپایه حجمویرایش

تفاوت این فهرست با ویژه:صفحه‌های_کوتاه دراین است که صفحه‌های ابهام‌زدایی در آن فهرست نمی‌گردند و همچنین برچسب و خصوصیات دیگر مقاله‌ها فهرست می‌گردد.

ابزارهای تول‌سرورویرایش

 • تعداد مشارکت کاربرها در یک مقالهٔ خاص: این ابزار تعداد مشارکت همهٔ کاربرها در یک مقالهٔ خاص را مشخص می‌کند.
 • پربیننده‌ترین مقاله‌ها: با این ابزار می‌توانید پربیننده‌ترین مقاله‌ها را در بازه‌های روز ـ هفته ـ ماه ـ سال مشاهده کنید.
 • گراف و مقایسهٔ مقاله‌ها :با این ابزار می‌توانید میزان تغییرات در بازدید یک یا چند مقاله را به صورت همزمان مشاهده کنید.
 • آمار تغییرات یک مقاله بر پایهٔ حجم دانلود در مرورگر: این ابزار میزان نمایش یک مقالهٔ مشخص را به صورت نمودار نمایش می‌دهد.
 • درصد رشد یا کاهش در ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌پدیا: این ابزار ده مقالهٔ اول در بیشترین رشد بازدید و ده مقاله در بیشترین کاهش دیدن در میان ۱۰۰۰ مقالهٔ پربازدید ویکی‌پدیا را نمایش می‌دهد.

متوسط حجم مقالات ویکی‌هاویرایش

حجم متوسط مقالات ویکی‌پدیا برپایهٔ بایت (از چپ به راست):

 • sv:۲۹۹۵
 • ro:۳۳۱۶
 • fa:۳۳۴۰
 • fr:۵۶۴۹
 • vi:۶۷۱۱
 • pl:۶۹۳۲
 • it:۷۲۱۷
 • en:۷۶۷۳
 • de:۸۷۹۸
 • ru:۹۵۴۰
 • uk:۱۲۸۴۴

پیوندهای بیرونی در ویکی‌فاویرایش

آمار کاربرهاویرایش

 
نمودار میزان ویرایش در هر روز تا سپتامبر ۲۰۱۱
 
رشد ویرایش در ویکی‌فا تا ۹–۱۱–۲۰۱۱
 
رشد ساخت مقاله در ویکی‌فا تا ۹–۱۱–۲۰۱۱

مقالات ساخته شدهویرایش

فهرست پیگیری‌هاویرایش

ابزارهای تول‌سرورویرایش

 1. نمایش فعالیت کاربر: این ابزار فعالیت کاربر را در فضای نام‌های متفاوت به صورت جدول نمایش می‌دهد.
 2. نمایش مقاله‌های ایجادشده توسط کاربراین ابزار مقاله‌های ایجادشده توسط کاربر را فهرست می‌کند.
 3. نمایش ویرایش‌های کاربر:این ابزار ویرایش‌های کاربر را به صورت ماهیانه نمایش می‌دهد.
 4. مشارکت‌های کاربر در کل پروژه‌های ویکی‌پدیا:این ابزار کل فعالیتهای کاربر را در همهٔ پروژه‌های ویکی‌پدیا مشخص می‌کند.
 5. نمایش فعالیت کاربر به صورت گراف: این ابزار فعالیت‌های کاربر را به صورت گراف نمایش می‌دهد.
  با افزودن عبارت EditCounterOptIn.js به m:Special:MyPage/EditCounterGlobalOptIn.js می‌توانید میزان آمار و گرافهای این ابزار را افزایش دهید.
 6. آمار کل ویکی‌ها ابن ابزار برای نمایش آمار کل ویکی‌ها کاربرد دارد.

آمار مدیرانویرایش

ابزارهای متفرقهویرایش

جستارهای وابستهویرایش